Ur. w Polichnie (Kraśnickie), ukończył LO w Zaklikowie i teologię (KUL), doktoryzował się w 2004 rozprawą o myśli pedagogicznej B. Prusa. Święcenia otrzymał w 1974, był wikariuszem w Zwierzyńcu, a następnie w 1978-89 w Kolegiacie, później w parafii św. Krzyża administratorem i w 1994-98 proboszczem, ob. kapelan sióstr franciszkanek w Łabuniach. W 1981 czynnie uczestniczył w historycznej pielgrzymce Zamościan do Watykanu. Od 1983 organizował pierwsze pielgrzymki zamojskie na Jasną Górę (łącznie 13-tu), pomysłodawca i organizator 8 festiwali piosenki religijnej. Od 1993 kierował też zamojską stacją Radia Maryja. Przez wiele lat pełnił funkcję duszpasterza środowisk twórczych i nauczycieli, a następnie także przewodniczącego Wydziału Kultury i Środków Komunikacji Społecznej przy zamojskiej Kurii, był kapelanem AK.
Od 2004 wykłada na WSZiA (etyka zawodowa, terapia środowiska rodzinnego, społeczne uwarunkowania procesów edukacyjnych, patologie społeczne, media w edukacji). Publicysta, od 1998 pisze na łamach "Niedzieli" (był red. zamojskiego wydania). Autor książek Roztoczańskie zamyślenia (2000), Myśl pedagogiczna Bolesława Prusa na tle pozytywizmu polskiego (2005), Pamięć i Krzyże (2007), Na drogach czasu. Refleksje pedagogiczno-pastoralne (2013), Szkoła polska drugiej połowy XIX wieku w zaborze pruskim w świetle pamiętników i literatury pięknej (ebook 2016). 27 VI 2012 obronił na Uniwersytecie Katolickim w Różemborku obronił pracę habilitacyjną (Szkoła i nauczyciel w drugiej połowie XIX wieku na płn.-wsch. terenach monarchii austro-węgierskiej w polskiej literaturze pamiętnikarskiej i beletrystycznej, ebook 2012).