Ur. w Przemyślu, pracował od 1908, we Lwowie, Żółkwi, Samborze. Po ukończeniu Uniwersytetu Lwowskiego w 1920 zamieszkał w Zamościu i został inspektorem szkolnym, w 1927-48 był polonistą w gimnazjum, świetnym organizatorem i wykładowcą, redaktorem pisma szkolnego "Nasza Myśl", opiekunem bibliofilów. Działał w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" (od 1923 prezes), harcerstwie (1926-34 komendant hufca), OZN (wiceprezes obwodu), TNSW, ZP NSP, po wojnie PCK (przewodniczący). Uczył też w Lublinie (1934-37). Należał do Koła Miłośników Książki. Działał w AK, organizował tajne nauczanie (w powiatowej "trójce"), pracując jednocześnie jako ogrodnik, w sklepie. Powołany konspiracyjnie, przez 80 dni pełnił urząd burmistrza (do 14 X 1944), następnie przekazano mu obowiązki kustosza muzeum. Był też w 1946-49nprzewodniczącym Rady Nadzorczej  spółdzielni "Szkolnica", a od 1947 jej kasjerem.
Wygłaszał okolicznościowe odczyty. Znał pięć języków. W młodości zwiedził m.in. Egipt, Grecję, Turcję, Anglię, Szwajcarię i wielokrotnie Niemcy. Przy domu (ul. Prosta) miał boisko do siatkówki. Ok. 1950 wyjechał do Krakowa i tam zmarł.