Stronę adresową karty po lewej stronie wypełnia element ilustracyjny nawiązujący do wydarzenia, lub innych okoliczności. Powstają z inicjatywy instytucji i stowarzyszeń, najczęściej lokalnych nierzadko miejscowych kolekcjonerów. Formalnie zgodę wydaje na nie urząd pocztowy. Pierwsze znane karty pochodzą z 1980. Do tej pory powstało ok. 50 kart związanych tematycznie z Zamościem.