W filatelistyce kolekcjonerski walor mają znaczki z kopertami pierwszego dnia obiegu, z tematycznym motywem graficznym i okolicznościowym kasownikiem. Powstały następujące zamojskie FDC: 
1958 (29 III) - seria "Ratusze Polskie" (postać w stroju szlacheckim trzyma w ręku ratusz i mapka polski i ratuszami),
1975 - Międzynarodowy Rok Ochrony Zabytków (herb Zamościa),
1980 (3 IV) - 400 lat Zamościa (rzut Rynku Wielkiego),
1994 - 400 lat Akademii Zamojskiej (berła akademickie),
2004 - seria "Dziedzictwo Kulturowe Świata - Polska" (kamieniczka i kartusz)
2018 - seria  "Utracone dzieła sztuki" (obraz M. Zaleskiego)
2022 - seria "Zobacz więcej" (Rynek Wielki)
Na kopertach FDC znalazły się też zamojskie znaczki będące elementem serii: "Martyrologia..." (1968), "400 la Tryb. Koronnego" (1979), "Plakat Polski" (1992) i "Moje wymarzone wakacje" (2003).