Stoi na rogu ul. Lwowskiej i Listopadowej. Pochodzi z 1850 i nosi cechy ludowego baroku. W cokole znajduje się tablica z łacińską dedykacją świętemu (z datą 1383!) przez Mathiasa L. B. Wunschwitza w 1683. Figurę przystrajano odświętnie na św. Jana, a zwyczajowo opiekowali się nią Służewscy. W "ZZK" (2007 nr 2) wiersz Święty Jan z ulicy Lwowskiej.
W XVIII w Nepomuk" stał za groblą szczebrzeską (znany ze starej ryciny). Przy nim w 1725 powitano oracjami kondukt żałobny z wiezionym ze Zwierzyńca do Kolegiaty ordynatem Tomaszem Józefem Zamoyskim. To ta figura miała być przeniesiona w 1820 przez murarza na ul. Lwowską.


* Inskrypcja w tłumaczeniu Świętemu Janowi Nepomucenowi roku 1383 z tego mostu zrzuconemu ufundował Maciej C. B. De Wunschwitz roku 1683. Tej samej treści napis znajduje się na moście ...Karola w Pradze.
 * Na mapie z ok. 1815 oznaczono dwie figury S. Jana, murowane. Pierwsza przy trakcie szczebrzeskim, z oznaczenia wynika, że mogła stać w miejscu obecnej murowanej kapliczki, druga na początku traktu żdanowskiego (początek ul. Lipskiej).