Rokokowa rzeźba kamienna przy Bramie Szczebrzeskiej.  Pochodzi z tej Bramy (ok. 1770, Jan i Jakub Maucher), po jej przebudowie w 1825 zabrana przez Stanisława Służewskiego na ul. Ogrodową 37. Od stroju legionisty świętego ulicę nazwano niegdyś Rzymską. W 1928 konserwowana, Współcześnie uszkodzona, w złym stanie. Właścicielem figury był Tadeusz Pominkiewicz, który po konserwacji gotów był zgodzić się umieścić figurę w obrębie Starego Miasta. Mimo parokrotnych apeli miasto nie podjęło sprawy. Dopiero 2019 figura zdemontowana i zabrana do konserwacji, którą przeprowadził Łukasz Bulewicz. Odsłonięta 28 V 2022.


 * Stan w 1997 - święty nie ma ręki, uszkodzone skrzydło, poobijana głowa smoka.