Ur. w Przemyślu, z pochodzenia Niemiec, występuje też jako Engebricht. Od 1813 w wojsku. W 1815-31 służył w zamojskiej dyrekcji inżynierii Korpusu Inżynierów (z przerwami, gdy w 1816 i 1819 przeniesiony do Kwatermistrzostwa Generalnego), w 1828-31 był komendantem zamojskiej inżynierii  (dymisja III 1831). od 1928 ppłk (ostatni rok jako kierownik techniczny). Jako kapitan kierował budową nadszańca płd. (napis wykuty w elewacji). Wcześniej sprawował nadzór nad kompaniami poprawczymi więźniów (przestrzegali się przed nim), zapisując się złą sławą w ich pamięci. W 1822 nabył kamienicę w mieście.  Zm. w Warszawie.