Diariusz prywatny Bazylego Rudomicza, przechowywany w Bibliotece Narodowej - bezcenne źródło do dziejów 3 ćw. XVII w. Był najważniejszym dziełem jego życia,  spisywany prawie codziennie, w j.  łacińskim przez 16 lat życia, od 1 I 1656, do 26 I 1672. Na 414 dużych (30x20 cm), gęsto zapisanych kartach zawarta została w ok. 5 tys. zapisków bogata panorama ówczesnego życia kraju, a przede wszystkim Zamościa. Pełno w nich opisów podróży (90 dłuższych peregrynacji, głównie w sprawach akademickich i prywatnych), czynności podejmowanych jako akademik i prawnik, chorób i leczeń, obserwacji obyczajowych, jak również prywatnych zwierzeń.
W 2002 wyszedł przekład z języka łacińskiego Władysława Frocha, jako  Efemeros, czyli diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656-1672, cz. pierwsza 1656-1664 (s. LXVIII, 377), cz. druga 1665-1672 (s. 401). Dostępny również w oryginale (polona.pl). Zob. też EFEMEROS