Stał w pierzei południowej Nowego Rynku (róg ul. Ogrodowej). Pochodził w 2 ćw. XIX w., znany z publikacji z 1912, rozebrany latem 1980. Początkowo wolnostojący, murowany, parter. z mieszkalnym poddaszem i wysokim naczółkowym, pierwotnie gontowym dachem. Posiadał 5-osiową fasadę z gzymsami, lizenami w narożach, facjatkę na profilowanych słupach z loggią balkonową. Prawdopodobnie zamurowany przejazd na osi (był zajazdem?). Od 1937 była tam piwiarnia. Mieszkało kilka rodzin. Po wojnie administrował Wł. Stawiński, był zakład powroźniczy Stasiuka, i od Ogrodowej przez pewien czas barek Stawińskiego i Kierepki.