Drugi obok Doliny Górnej Łabuńki chroniony obszar przyrodniczy na terenie miasta. Znajduje się w południowo-zachodniej części Zamościa, między obu rzekami, oraz ul. Lipską i ul. Szczebrzeską, do granic miasta. Ośrodek "miejskiej" doliny stanowi historyczna d. Zalewa Wielka, zalew miejski, Lasek Komunalny, Zamczysko. Teren od poł. XX w. na obrzeżach zagarniany stopniowo przez ogrody działkowe i jednorodzinną zabudowę. W głębi tereny uźródlone, łąkowo-torfowe zostały znacznie zmeliorowane. Przy zalewie ostoja ptactwa wodnego. Dominuje kaczka krzyżówka. Nie brakuje również chronionych wróblowych gniazdujących w trzcinowiskach (trzciniak, trzcinniczek, rokitniczka, łozówka, potrzos), wśród ssaków przede wszystkim sarna, lis, zając szarak, bóbr. Jest też na osiedlu TBS dość liczna kolonia jaskółki oknówki.
Od 2009 na liście proponowanych siedlisk Natury 2000 jest obszar o tej nazwie, większość jednak poza granicach miasta (m.in. rezerwaty). Formalnie oznaczona, jako podłużny obszar na zachód od Lasku Komunalnego, od stacji PKP do południowej granicy miasta.   


 * Nazwa zaproponowanego obszaru nie ma nic wspólnego z rzeczywistą Łabuńką (inny obszar siedliskowy), ani też, dokładnie lokując, z Tomoprnicą!