Również jako Las Miejski, powstał na pocz. l. 60. między zalewem i granicą miasta na terenie wykupionym w 1948 od wojska. Objął m.in. tzw. "Ostrówek", dwie "sośniny" i "lasek lipowy" (osobne hasło: Las) identyfikowany też ze "Żdankami" ("Żdanowskie Krzaki"). W 1966 stanęły w nim ławki, a po powstaniu województwa prominencki Domek Myśliwski. Czytelne piaszczyste wyniesienie z pozostałościami najstarszych drzew (m.in. jodły, buki), to wg Z. Stankiewicza pozostałości usypanej przez Rosjan reduty z 1813 (Kępa pod Żdanowem).
W l. 90. określany był jako las II grupy o ograniczonym pozyskiwaniu drewna, zaspokajający gł. potrzeby zdrowotne i wypoczynkowe. Jego zasadzenia to gł. olchy i jesiony, właściwe dla gleb bagiennych i torfowych, na wyniesieniach - gatunki liściaste. W 1991 były tam m.in. bażanty, kaczki, dzięcioły, grzywacze, sowy (puszczyki i syczki), a nawet para kruków, też sarny, lisy, zające, wiewiórki, piżmaki, można było spotkać kunę, gronostaja, także borsuka, a ponoć i przychodził tu łoś, są również jaszczurki, nietoperze, jeże a także chronione rzekotki drzewne i traszki, ślimak żółtawy oraz storczyki. Przez lasek prowadzi Szlak pieszy im. W. Podobińskiej.
Las zasadzono także w 1956 na obszarze Popówki, za Łabuńką (Janowice), w ten sposób realizując plan stworzenia wokół Zamościa pasa wiatrochłonnego.