W 1789 wznowiono działalność drukarni nieistniejącej już Akademii Zamojskiej. W 1802 za sprawą ordynata odnowiono drukarnię (zarząd przejęła ordynacja), nadając jej nowoczesny, oświeceniowy charakter, który znalazł odzwierciedlenie także w przejrzystym, prawie współczesnym druku, formie zewnętrznej wydawnictw, rycinach. Zatrudniała 4 osoby o stałych wynagrodzeniach. Ostatnim jej zarządcą był Jan Karol Pruski (zm. 1823). W 1812 wobec nadchodzącego oblężenia drukarnię zlikwidowano, a jej wyposażenie będące własnością ordynata zabrano do Zwierzyńca, gdzie funkcjonowała jeszcze do l. 60. XIX w.
Po kasacie Akademii ukazał się pięcioczęściowy Zbiór prawideł ekonomicznych B. Kukolnika, tłumaczenie z francuskiego Fundamentów początkowych do nauki rysunków (chyba nie było wcześniej tego rodzaju dzieła w Polsce - prof. J. Kowalczyk) oraz 3 elementarze, książki o rolnictwie - A. Chyliński Nauka gospodarska i rolnicza (1791), J. Pessyna Leczenie zarazy bydła 1805). Wychodził też periodyk popularno-naukowy Dziennik Ekonomiczny Zamoyski .