Drukarnia poakademicka wiąże się się z krótkim okresem,ćwierć wieku, jej działalności, który przypadł na czas oświecenia. Epoce tej w sztuce odpowiadał klasycyzm. W drukach zamojskich cechy tego stylu odnajdujemy w dekoracyjnych winietkach z kart tytułowych, także rozpoczynających rozdziały niektórych książek. Niewykluczone, że niektóre mogły być powstać poza Zamościem i wykorzystywane przez inne drukarnie.