Pochodzi z Kraśnickiego, święcenia kapłańskie otrzymał w 1991 i do 2014 wikariuszem kolegiackim, następnie katedralnym, zasłużony przy rewitalizacji Katedry, opiekun jej zabytków, kustosz przykatedralnego Muzeum Sakralnego, ob. Skarbca, przewodniczący diecezjalnej komisji artystyczno-budowlanej,  ob. diecezjalny konserwator zabytków. W 2008-19 także dyrektorem Archiwum Diecezjalnego. W 2013 mianowany został  kanonikiem, w 2014-19 rektorem kościoła św. Katarzyny. Autor tekstu do albumu Katedra w Zamościu (1999, 2007) oraz źródłowej publikacji o księżach i zakonnikach spoczywających na cmentarzu parafialnym w Zamościu (2022).