W drukarni powstawały wydawnictwa broszurowe:
 - J. Barski Tyfus plamisty może być pokonany. nadzw. Komitet do Walki z Epidemiami, 1945, s.16
 - Droga Krzyżowa, Kościół św. Krzyża w Zamościu 1947, s. 16 - Druk PRN w Zamościu, 20.2.1947, A-10429
 - Lubelszczyzna Szymonowi Szymonowiczowi. Opr. Jeremi Dragan, Zamość 1954 - knlb 8. Komitet Obchodów.
 - Referat sprawozdawczy KP PZPR w Zamościu na VIII konferencję sprawozdawczo-wyborczą oraz założenia inwestycyjne na lata 1961-65 w powiecie i mieście.[1959], s. 53 - 2197/59, E-3, A5, 500
 - Informator Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zamościu, Zamość 1964, s. 52 ? 144/65, R-4, B6, 500
 - Regulamin Pracy dla członków i pracowników Spółdzielni Inwalidów "Rozwój" w Zamościu [1967], s.38 - 541/67, P-7, A5, 300
 - Regulamin Pracy Zakładu Energetycznego w Zamościu [1967], s.16 - 1300/67, Pz-25, A6, 200
 - Regulamin Pracy Lubelskich Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Bodaczowie [1968], s.27 - 1984/68, Cz-25, A5, 1000
 - Regulamin Pracy. Chłodnia Składowa w Zamościu, 1968, s.26 - 2052/68, Cz-25, B6, 400
 - Regulamin Pracy Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych im. R. Luksemburg w Zamościu [1968], s.39 - 2584/68, Cz-25, A5, 1000
 - Program wyborczy na lata 1969-1973, wyd. MK FJN, Zamość 1969, s. 32 ? 1051/69, F-6, A5, 300
 - Program wyborczy Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w
Zamościu na 1969-1972, Zamość 1969, s. 24 ? 1102/69, F-6, A5, 1200
 - Regulamin Miejskiej Rady Narodowej w Zamościu [1970], s. 31 - 154/70, Pz-25, A6, 100
 - Uchwała Nr III/10/69 Miejskiej Rady Narodowej w Zamościu [1969], s.19 - 2406/69, Pz-25, A5, 100