Ur. w Warszawie, ukończył zamojskie PLSP (1955) i Politechnikę Warszawską (1963),przez kilka lat przebywał na stypendium w Paryżu. Autor wizjonerskich, nierealizowanych projektów i koncepcji, m.in. kontrowersyjnej propozycji zabudowy prawego brzegu Wisły. Autor makroinstalacji "Chmura" na Pl. Piłsudskiego, dedykowaną powstańcom warszawskim. W wieku 72 lat przepłynął wpław z Helu do Gdyni (18 km).