Francuz Agent Jana III. Pozostawił w swoich Pamiętnikach (Paryż, 1698) opisując podróż po Polsce, sporo miejsca poświęcił Zamościowi nowoczesnej twierdzy jedynej godnej tej nazwy w Polsce.