Małe miasteczko w Belgii, które w 1960 obchodziło 1000-lecie, wtedy 20 tys. (250 Polaków). 25 XI 1966 MRN podjęło decyzję o współpracy, a tamtejsza RM 11 III 1967 zaakceptowała partnerstwo. 27 VIII 1968, po inwazji na Czechosłowację, odbyło się zebranie publiczne mieszkańców Courcelles. 13 IX Rada Komunalna 6 głosami, przeciw 3 i 4 wstrzymującymi zawiesiła wszelkie  zastosowanie projektu bliźniaczości z Zamościem tak długo jak środki samoustanowienia demokratycznego nie będą zwrócone ludom Czech i Słowaków. Burmistrz powiadomił telegraficznie władze Zamościa o zerwaniu partnerstwa dopóki Wojsko Polskie pozostanie w Czechosłowacji.