Francuz, od 1933 mąż urodzonej w Zamościu malarki Zofii Kulaszyńskiej (osobne hasło), poznała go na wystawie młodych artystów. Gościł w Zamościu, w 1934 namalował kilka obrazów z jego widokami (trzy w zamojskim Muzeum). Uczył malarstwa, później sztuki użytkowej, profesor, następnie dyrektor kolegium i liceum w Paryżu, autor licznych rysunków i litografii.