Zob. Codzienność staromiejskich uliczek - w ruchu Też Codzienność Rynku Wielkiego, Codzienność staromiejska - retro