Zebrane tu są zwykłe codzienne sytuacje nie skonkretyzowane w żadnym z tysięcy haseł zamosciopedii. Przedstawiają taki wyrywkowy, banalny obraz rzeczywistości zamojskiej, ale który już łącznie można odczytywać jako przyczynek do poszukiwań takiego zamojskiego genius loci. Są to zdjęcia wyłącznie nie pozowane, raczej podpatrzone, czasem fragmenty fotografii. skupione na takim momencie. Ich wspólną cechą jest to, że mieszkańcy miasta uchwyceni zostali mając w tle bez problemu rozpoznawane staromiejskich miejsca.
Podobny klimat można odnaleźć w ilustracjach do hasła Dzieci zamojskie i Żydzi 1918-1944 .