Był rektorem UJ, dyrektorem Ogrodu Botanicznego, poseł do Sejmu Galicji, uczestniczył w powstaniu listopadowym, później więziony w Zamościu.