Ur. w Szczebrzeszynie, instruktor szachów, najpierw tam (MOK), ob. w MDK w Zamościu, szachy były tematem pracy magisterskiej. Utworzył i prowadzi Klub Szachowy "Caissa", od 2008 prezes stowarzyszenia '"Klub Szachowy Twierdza Zamość'", a także założycielem klubów na terenie powiatu, organizatorem cyklicznych turniejów szachowych m.in. międzynarodowego meczu Zamość - Żółkiew (Ukraina), organizator i reżyser inscenizacji Żywe Szachy - Szwedzi pod Zamościem, Międzynarodowego Turnieju Zamość Szach Open 2009, 2010, masowych rozgrywek (325 osób). Posiada kolekcję ok. 230 kompletów szachów  także inne przedmioty z motywem szachów, wpisany do Polskiej księgi Rekordów, w dziale Kolekcje (osobne hasło: Muzeum Szachów).