Po wojnie przez wiele lat synonimem szkolnego czasopisma była gazetka ścienna na korytarzu szkolnym, zasadniczo o charakterze informacyjno-propagandowym. Do dawnych tradycji próbowały nawiązać dopiero w 1956 "Wiadomości Biblioteczne" Klubu Miłośników Książek w II LO i w 1957-58 "Refleksy" (osobne  hasło) Liceum Sztuk Plastycznych. Były to jednak już pisemka skromniejsze (powielacz, później ksero), efemeryczne. Ukazywały się też "Młodzieżowe Echo Zamojszczyzny" wyd. Koło Historyczne przy Technikum Rolniczego (1967-73, red. nacz. Kazimierz Kubala, 11 nrów) i międzyszkolne "Kwestie" MDK (1980).
Współcześnie wychodziły, bądź wychodzą - w I LO kwartalnik "Licealista" (od 1989), później "Inny Świat", "Bez Tytułu", "Pod światło", w II LO "Gryps" (XII 1994 - VI 1995, trzy numery), od 1995 "Oficio", od 2000 "Ludus", od 2003 "Ergo sum" i 2008-2011 "Kapitol", w III LO "Vers libre" (ok. 2004), w Liceum Ekonomicznym kwartalnik "Uczniak" (1988-91) a w Zespole Szkół Ekonomicznych "Oskarek" (od 1993), w Zesp. Szkół Budowlanych "Informator" (1990), w Zespole Szkół Elektrycznych "Spięcie" (od 1999), w Społecznym LO "Teraz My" (od 1995, opieka Krystyna Rybińska-Smyk), w Zespole ponadgimnazjalnym nr 3 "Mutancik" (po 2000), nr 4 "Zerknij".
W szkole nr 2 "Kleksik" i "Szkolne Bajery" (1996-97), w szkole nr 4 "Goniec Szkolny" (od 1998), nr 6 "Żaczek" (od 1999), nr 8 "Victoria" (od 1994), nr 9 "Trybuna Uczniowska" (1979/80), "Nudy z budy" (od 1992, średnio 4 w roku), nr 10 specjalny biuletyn "Głos X-ki" (1987), w szkole ćwiczeń "Plumpy" (1990?), w gimnazjach nr 1 "Logos", nr 2 "Gimplotki", nr 3 "Ty i My" nr 4 "Gimzetka", nr 5 "Kurier Gimnazjalny", nr 6 "Echo" oraz w zesp. szkół społecznych "Gimbus" (wszystkie od 1999).
W Szkole Muzycznej "Kasownik" (1989-90, 4 numery, red. Krzysztof Gumiela), "Ad Libitum" (od 2000) oraz Magazyn Młodz. Szkół Średnich "Tabula" (1990 nr 1, wyd. MDK), ob. w MDK "Eureka".
W 1998 powstał "???" miesięcznik studentów WSZiA, zastąpiony później "Gazetą Akademicką". Od 2004 WSZIA organizuje konkurs gazetek szkolnych "Co w szkole piszczy", w 2004, 2005, 2008, 2009 wygrywał "Ergo Sum" z II LO, w 2006 "Podświatło" (I LO).
W 2017 W ogólnop. konkursie na gazetę szkolna wśród 200 tytułów zajęła "u.p.S.!" z Zespołu Szkół Społecznych w Zamościu (wyd. od 2008).