Ur. w Zamościu, w 1911 uzyskał dyplom magistra farmacji. W 1913 nabył za 21 tys. rb tzw. "Generałówkę" przy ul. Kościuszki, gdzie obok od 1914 prowadził wcześniej istniejący kinematograf (w 1917 posesję sprzedał bratu). Od 1922 prowadził z Marianem Suchańskim, trzecią w mieście, z dużym lokalem "Aptekę Centralną" (ul. Staszica 27), przyciągającą do siebie znaczną część klienteli. Był farmaceutą z prawdziwego zdarzenia, życzliwy, znał się na chorobach skóry, dawał doskonałe leki, często bezpłatnie. Udzielał się charytatywnie, niósł pomoc wysiedlonym z obozu przy ul. Lubelskiej. Aptekę przejęli Niemcy, on w 1943 zapisał się na volkslistę. Syn Stanisław walczył natomiast w powstaniu warszawskim, zm. w Buchenwaldzie. Po wojnie prowadził aptekę w Sosnowcu i Czeladzi, tam zmarł. Jego żona Seweryna Czernicka (1887-1973) z d. Strzyżowska, też była farmaceutką.


 * Podawane też ur. w Kossowie (Siedleckie).