Ur. w Zamościu, z wykształcenia inżynier agronom. Na pocz. wieku działał w konspiracji niepodległościowej, później zamieszkał w Warszawie. Wrócił do Zamościa i w 1917 nabył od brata Leona za 37 tys. "generałówkę" przy ul. Kościuszki, gdzie w sąsiedztwie prowadził kinematograf (wcześniej dzierżawił kino-teatr "Oazę"), a w 1919 odstąpił połowę bratu Tomaszowi (40 tys.). Był dyr. oddziału warszawskiego "Ziemianina" Tow. Akc., później dyr. Zarządu. W 1925-33 w dawnym kinie miał fabrykę szczotek o popędzie elektrycznym, zdobywając nagrody dla swoich wyrobów. W 1929 wspólnie z hr. Potulickim założył dużą "Przędzalnię Włosienia" z wytwórnią  szczeciny (ul. Kilińskiego), w krótkim okresie świetności (kilkudziesięciu pracowników) produkującą głównie na eksport z hasłem na pohybel Niemcom. Był radnym miejskim. Zm. w Bydgoszczy.