Pochodził z Poczajowskiego, Jakub z Bobrów Bobrowskich. Mieszkał w Zamościu. W dokumentach nazwany został maystrem professyi malarskiey. Był rzeczywistym autorem obecnego wizerunku Matki Boskiej Opieki (wg legendy pierwotnie namalowany węglem) cudownego obrazu z kaplicy kolegiackiej (1805), małego obrazka "Łaskawej" na skarbonce, a także św. Jana Nepomucena (na zasuwie). Wcześniej wykonał szereg prac  w tej kaplicy, zmieniając m.in. figury ołtarzowe - św. Marię Magdalenę w św Jana Nepomucena a żołnierza w św. Floriana (1803). Za całość prac pobrał 800 zł.
Był autorem polichromii w janowskim kościele (1781), gdzie jeździł też jako "opiniodawca" oraz jedynego zachowanego dzieła ikony Archanioła Michała w kościele Perespie (1790). Analiza 13 zawartych niej scen potwierdza głęboką znajomość Biblii i ich ideową wymowę polityczno-religijną. Posiadał niewielki dom przy ul. Gęsiej na Przedmieściu Lwowskim, zniszczony podczas oblężenia w 1813 (spadkobiercy w ...1832 odszkodowanie 308 zł). Pozostało po nim 14 obrazów o treści religijnej. Zm. bezdzietnie, jeszcze w 1819 toczyła się sprawa spadkowa.