Ur. w Wieprzowie (Tomaszowskie), w czasie okupacji w obozie pracy. Był pierwszym w Zamościu Cyganem, który w 1961 osiadł tu z rodziną, a w 1964 zaprzestał na stałe letniego koczownictwa. Był z zawodu kotlarzem, zajmował się handlem końmi, a żona wróżbiarstwem. Zamieszkali najpierw przy ul. Węgierskiej, potem Św. Piątka. Miał 5 dzieci, wraz z bratem Ignacym (1910-1976, który miał 6-ro dzieci, dali początek dużej rodzinie romskiej w Zamościu.


 * Miejsca urodzenia dzieci Stanisława są swoistym dokumentem ćwierćwiecznej wędrówki: 1940 Tyszowce, 1948 Płock, 1951 Będzin, 1953 Radom, 1956 Łosice.