Ur. w Zwierzyńcu. Od 1942 przez kilkadziesiąt lat prowadził zakład przy ul. Zamenhofa, wówczas ul. Mleczarska (obok kapliczki), zatrudniał 2 osoby. W 1950 we władzach cechu rzemiosł metalowych. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (L).