Ur. w Zamościu, w 1972 ukończył I LO i został zwycięzcą Międzynarod. Olimpiady Chemicznej w Moskwie. Po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej, pozostał jako pracownik naukowy katedry chemii analitycznej, w 1988 habilitacja, docent PAN, od 2002 przew. Komisji Miniatur. Systemów Analitycznych przy PAN. Odbywał staże naukowe w wielu ośrodkach europejskich. Organizator międzynarodowych konferencji i sympozjów. Prowadzi badania jonów z wykorzystaniem chemii, badania dot. sensorów i urządzeń analitycznych oraz ich zastosowania w chemii klinicznej i ochronie środowiska. Autor ponad 100 prac (2002).