Ur. w Warszawie, Przed I wojną związany z PPS, działał w komórce Moraczewskiego, z zawodu kreślarz topograf. W l. międzywojennych był zawodowym żołnierzem, od 1937 podoficer służby stałej w zamojskim 9 p.p. (także w Tomaszowie), od 1940 przebywał w obozie jenieckim. Z teatrem związany od pierwszych lat Niepodległości, w 1923-24 prowadził teatr amatorski w Tomaszowie. Pracował z pułkowym Kołem Miłośników Sceny, m.in. reżyserował w 1928 Noc w Belwederze (również aktor, w jednej z fars jako Złotopolski). Współtworzył widowisko Żywe szachy (1939).
Po wojnie pracował w Zakładzie Energetycznym (kierował wydziałem abonentów), później w 1951-63 w spółdzielni "Beton" (do emerytury). W l. 40. kierował sekcją sceniczną przy TUR (reż. Zemstę),  w 1954 reżyserował w teatrze Ligi Kobiet. W 1963 zorganizował zespół muzyczny w PZGS, w l. 60. reżyserował w teatrze Zakładów Mięsnych i pracował z Teatrem Ziemi Zamojskiej (reż. i scenogr. Czar munduru, reż. Pana Twardowskiego, 1965, Odwety, 1967). W l. 60-tych mieszkał przy ul. Zamenhofa (15/4). Spoczywa na zamojskim cmentarzu. Syn Marian (osobne hasło).