Ur. w Zamościu, s. Stanisława (osobne hasło), do 1921 przebywał w Rosji, w 1928 ukończył Seminarium Nauczycielskie w Szczebrzeszynie i przez kilka lat uczył w szkołach na terenie Tomaszowskiego. Studiował muzykę w Nancy (1931-38), gdzie kierował też polonijnym chórem i orkiestrą. Po powrocie uczył w szkole przemysłowej w Wilejce. Po kampanii wrześniowej (krótko w niewoli, zdążył jednakże założyć orkiestrę) powrócił do Zamościa, udzielał lekcji muzyki. Po wojnie uczył w gimnazjum męskim (muzyka, francuski), gdzie założył orkiestrę i zespół mandolinistów. Uzyskał dyplom konserwatorium muzycznego w Katowicach (1947). W 1950 został nauczycielem w szkole muzycznej (1961-70 dyrektor). Założył i prowadził szkolną orkiestrę symfoniczną. Prowadził też od 1960 orkiestrę dętą ZFM. Mieszkał przy ul. Orlicz-Dreszera 34. Spoczywa na zamojskim cmentarzu.