Znajdowała się przy kościele ormiańskim, złożona była z ponad 100 woluminów: 34 włoskie, 35 łac., 8 ormiańskich (m.in. Gramatica Armenica) i 22 polskie. Ponadto było jeszcze 14 ksiąg liturgicznych (1749).

 * W języku polskim były następujące pozycje: Kazanie księdza Jakóba Wujka, Roczne dzieje x, Skargi, Orator polityczny, Kazania niedzielne, Przykłady, Gmach Sebastiana Nuceryna, Żywot Joanny Fremiot, Rzeka pokoju, Monumenta Kodeńskiego Obrazu, Uwagi duchowne, Trybunał Pański, Książka pożyteczna, Alphabetum hereticum, Ogród liliowy św. Kajetana, Kazania ks. Bielińskiego, Wojna Duchowna, Apologia przeciwko Luteranom, Pieśni polskie, Pamiątka pasterskiego afektu, Chorągiew zgody i pokoju, Trybunał św. ojców greckich.