Jej początki sięgają okresu przedwojennego, gdy w oparciu o 5 tys. księgozbiór zamkniętego Seminarium Żeńskiego i wydzielonych na polecenie Kuratorium z gimnazjów książek naukowych i pedagogicznych 16 XI 1936 przy gimnazjum żeńskim powstała biblioteka nauczycielska, formalnie Centralna Biblioteka Pedagogiczna oddział w Zamościu (kierowała nią Halina Rogińska). W 1937 liczyła 1057 (najmniej w regionie - np. Chełm 4-krotnie więcej), z tego beletrystyka 718, z której 166 literatura dziecięco młodzieżowa. Zbiór wzbogaciły zakupy lubelskiej Biblioteki Pedagogicznej. Podczas wojny pod jej kierunkiem młodzież przeniosła księgozbiór do ratusza, ale okupację z 3150 książek przetrwało niespełna 200 przechowanych u zaufanych czytelników.
Po wojnie funkcjonowała biblioteka przy wydziale oświaty, a w 1951 powstała powiat. biblioteka nauczycielska, od 1954 Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa (ul. Kołłątaja). Na jej bazie w 1975 utworzono Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką (Rynek Wielki 8) z 4 filiami terenowymi. W 1988 biblioteka uzyskała również pomieszczenia na parterze (czytelnia). Posiada największy po bibliotece miejskiej księgozbiór w Zamościu, bez filii na koniec 2013 (tys.): 25,7 literatury pedagog., 15,0 literatury psychologiczno-socjologicznej, 10,2 literatury pięknej, 13,7 innej, 3997 wol. czasopism, zbiory specjalne (ok. 2,5 tys., głównie płyty i kasety magnetofonowe). W 2016 - 70 tys. wol. i 300 yt. czasopism, 800 e-booków. Dysponowała 14 miejscami w czytelni i posiada 2 tys. stałych czytelników. W 2014 biblioteka przeniesiona została na ul. Sienkiewicza 5. Dyrektorzy: 1976-91 Jadwiga Bielecka, 1991-2002 Danuta Zając, 2002-2007 Stanisław Nowakowski, od 2007 Dorota Mach.