Ur. w Zamościu, z d. Tymczak, razem z mężem Wojciechem (zm. 1936) prowadzili restaurację Klubu Obywatelskiego w Bramie Lwowskiej, w czasie okupacji małą restaurację przy ul. Staszica 3, potem przy ul. Długiej 27 (w 1942 największy z resturacji dochód), po wojnie przy ul. Greckiej 2 (1945 - 4 zatrudnionych), następnie niewielką restaurację przy ul. Grodzkiej.