nagłówek

ZWIĄZKI ZAWODOWE

Andrzej Kedziora styczeń 03, 2016
W Zamościu związki zawodowe w latach międzywojennych znajdowały się pod dużym wpływem PPS. Działały tu m.in.
Związek Zawodowy Robotników Rolnych RP
Związek Zawodowy Małorolnych i Bezrolnych RP
Związek Zawodowy Robotników Budowlanych
Związek Zawodowy Lokatorów m. Zamościa (1926)
Związek Zawodowy Dozorców Domowych (Rynek Wielki 6,45 czł., zawieszony w 1937)
Związek Zawodowy Robotników Dozorców Domowych, Służby Domowej i Zawodów Pokrewnych
Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Odzieżowego (od k. l. 20-tych, ponownie zarejestr. 1937, 25 czł.)
Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Spożywczego (k. l. 20-tych)
Związek Zawodowy Robotników Drzewnych (przedtem w 1921 ...Przemysłu Drzewnego)
Związek Zawodowy Pracowników Handlowych, Przemysłowych i Biurowych (l. 30-te)
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Skórzanego i Pokrewnych (k. l. 20-tych)
Związek Zawodowy Kelnerów RP - sekcja w Zamościu powstała 1920 (inicjator i prezes T.J. Kamiński, 10 czł., ul. Ślusarska 13/7)
Związek Zawodowy Transportowców RP (od k. l. 20-tych, ...tragarze)
Związek Zawodowy Księgowych RP (w 1934 przew. Josef Firsztenfeld, 10 czł.), po wojnie Stow. Księgowych 1957-61 (przewodniczący Józef Sochacki, ul. Sadowisko 2).
Związek Zawodowy Kolejarzy - od poł. l. 20-tych.
Związek Zawodowy Budowlanych
Związek Rzemieślników RP (k. l. 20-tych)
Związek Zawodowy Rzemieślników Żydowskich (1926)
Związek Drobnych Kupców (l. 20-te)
Związek Urzędników Ubezpieczeniowych
Związek Urzędników Sejmikowych.
Po wojnie, m.in. w 1945 utworzono oddział Związku Zawodowego Muzyków.
26 VIII 1946 powstał Komitet Organizacyjny Związków Zawodowych, na czele PRZZ (ul. Moranda) stanął S. Rogow, od 1947 J. Brzuś.
W II 1945 były ZZ Prac. i Rob. Państwowych (150), Prac. i Rob. Samorządowych (150), Prac. i Rob. Dróg Komualnych (102), Ubezpieczalni Społ. (104), Służby Zdrowia (42), Skarbowych (45), Sądowych (60), Kolejarzy (1364), Browaru "Livonia" (29), Instytucji Użyt. Publicznej na terenie Elektrowni, Administratorów i Dozorców Domowych (ul. Żeromskiego 18, 80), Metalowców (ul. Lwowska 16, 40), przy PZPDrzewnego, Spółdzielni Mleczarskiej, Przem. Drzewnego i Lekkiego (116), PSH "Snop" (75), Przem. Młynarskiego (82), Taboru Miejskiego, Ceramików (95), Cieśli i Stolarzy, Poczt i Telegrafów (134), Muzyków (30).
6 VII 1984 powstała Wojewódzka Komisja Współdziałania Związków Zawodowych (przew. Jadwiga Szymańska z PKZ, z-ca Ryszard Łepik nauczyciel). W 1959 powołano zamojski oddział Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (pierwszym przewodniczącym Bazyli Stepanienko, od 1960 Jan Kość, od 1969 Zygmunt Mikulski).
Czytany 1173 razy Ostatnio zmieniany piątek, 21 styczeń 2022 13:25

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

26816691

Wyświetleń