nagłówek

WŁADZE MIEJSKIE WSPÓŁCZEŚNIE - 1. KADENCJA

styczeń 23, 2018

Podczas pierwszych wolnych wyborów w 1990 w Radzie Miejskiej na 36 miejsc aż 25 przypadło "Solidarności". W 7 okręgach oddano łącznie 17.737 głosów (frekwencja 43,9%). Wśród radnych było 5 z poprzedniej rady, aż 8 inżynierów, średnia wieku 43,5 roku (25-67 lat), najwięcej głosów procentowo Z. Osikiewicz-Smyk (25,7%), ilościowo Z. Ślusarczyk (817). Podczas I sesji 6 VI 1990 przewodniczącym RM został Grzegorz Szpringer (1949), a 19 VI 1990 prezydentem Marcin Zamoyski. Do sejmiku wybrany został Z. Ślusarczyk (27 gł.), J. Szczepanik (25) i J. Słupecki (23).
Pierwsza kadencja demokratycznej Rady trwała 6 VI 1990 - 23 V 1994, odbyło się 58 sesji, podczas których podjęto 456 uchwał (w sprawach finansowych 102, gospod. komunalnej 95, planowania przestrzennego 13, oświaty 4, spraw obywatelskich 2). W 1991 "na ratuszu" przyjęto 43 tys. obywateli i wydano 21.115 decyzji. W czasie I kadencji doszło do bezprawnego pozbawienia mandatów 9 radnych (przez 9 m-cy), spektakularnej głodówki radnej (XI 1991).
6 IV 1992 RM odwołała ZM z prezydentem Zamoyskim (19 za, 14 przeciw, 2 wstrzymujących). 14 VI 1992 w referendum za odwołaniem rady było 97% mieszkańców (5749), jednak przy niewystarczającej frekwencji  (14,22%).


* W 1992 wniosek o odwołanie prezydenta Marcina Zamoyskiego wraz z zarządem podpisali radni: Czesław Bętkowski, Jacek Feduszka, Tomasz Konstantynowicz, Tadeusz Kowalski, Adam Kułaj, Jacek Kułaj, Piotr Kurzępa, Zofia Osikowicz-Smyk, Jerzy Słupecki, Józef Szczepanik, Grzegorz Szpringier, Andrzej Siemaszkiewicz, Henryk Smalej, Andrzej Szymański, Zbigniew Ślusarczyk - lista "Solidarność", Kazimierz Wysocki, Danuta Pol - lista Społeczny Blok Wyborczy, Tadeusz Monachowski - lista SD i NOT, Czesław Galiński - lista PSL. W tajnym głosowaniu odwołanie nastąpiło 19 głosami.
* W 1990-94 diety radnych kosztowały 685 mln st.zł, podróże 66 mln, paluszki, woda, art. papiernicze, kwiaty, kasety magnet., itp. 22 mln.

Czytany 809 razy

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

19848966

Wyświetleń