nagłówek

WARSZAWSKIE KOŁO ZAMOŚCIAN

Andrzej Kedziora marzec 06, 2013

Ideę kół byłych Zamościan rzucił jesienią 1959 Michał Pieszko, jeszcze tego roku zebranie informacyjno-organizacyjne zwołał w swojej szkole Edward Janicki. Zorganizowało się 6 III 1960 w Warszawie na - zebraniu Wychowanków Akademii Zamojskiej - jak zapisano w protokóle, początkowo jako koło nr 424 Stołecznego Oddziału PTTK. Skupia nie tylko osoby urodzone w Zamościu, ale także związane z nim szkołą, wojskiem, pracą. W 1961 poinformowano, że liczy 180 czł. Utrzymuje kontakty z miastem i pełni funkcje jego ambasadora, organizuje comiesięczne spotkania z zasłużonymi dla Zamościa osobami, słynne w Warszawie bale (od 1960), wycieczki, podejmuje działania na rzecz Zamościa (gł. sprawy renowacji), od 1997 nosi imię M. Pieszki. Pierwszy zarząd WKZ: Edward Janicki - przewodniczący, Zenon Kniaź i Antoni Thor - wiceprzewodniczący, Maria Siczyńska - sekretarz, Stefan Lenkiewicz - skarbnik, Helena Kuwałkówa, Irena Praczuk, Wacław Maliszewski - komisja rewizyjna.
Kolejnymi prezesami byli: 1960-61 Edward Janicki, 1961-64 Zygmunt Branicki, 1964-68 Antoni Burcan, 1969-74 Józef Kapuściński, 1974-80 Zbigniew Wyczesany, 1980-85 Edward Kopciński, 1985-97 Jan Zamoyski, 1997-2011 Alicja Trefler, od 2011 Wiesław Świderek. Członkowie: 1960 - 68, 1980 - 250, 1985 - 140 (z sympatykami ok. 200).
Do najaktywniejszych członków koła należeli: Zenon Kniaź (m.in. inicjator balów), Jelena Kwiatkowa, Marian Kasperski, Marian Mazur Czesława Balcewiczowa, Krystyna Wiśniewska, Jan Magdziak, Irena Gotzowa, Helena Kuwałkowa, A. Krupa, Józef Kotowski. W l. 80-tych spotkania Koła odbywały się w Klubie Nauczyciela na Mokotowie w 2-gą środę m-ca.


 * Na zebraniu zwołanym jesienią 1959 przez E. Janickiego stawili się maturzyści zamojskiego Gimnazjum z najstarszego rocznika: Jan i Kazimierz Płońscy (1922), Czesław i Edward Janiccy, Władysław Ulanowski i Leon Zastąpiło (1923), Aron Wal (1926), Stefan Lenkiewicz (1927), Aleksander Wójcicki (1930).
 * W IV 1961 miasto odwiedziła delegacja WKZ: Józef Kotowski, Marian Kasperski, Zygmunt Branicki i Antoni Burcon.
 * W 1964 WKZ ofiarował Studium UMCS starodruk T. Dreznera prof. Akademii Zamojskiej.
 * Zarząd wybrany w 1966 - prezes A. Burcan, wiceprezesi Z. Kniaź i M. Kasperski, sekretarz
K. Wiśniewska, skarbnik Cz. Balcewiczowa,  z-ca skarbnika I. Gotzowa, H. Kwiatkowska, Z. Wyczesany, Z. Zalewski.
 
* W 1997 wybrano zarząd: Zofia Giersz (skarbnik), Irena Grodecka, Jacek Kniaź (sekretarz), Halina Kwaśniewicz (wiceprezes), Jan Magdziak, Zofia Rams-Rakowska, Jerzy Syrek, Alicja Trefler (prezes), Leszek Wolski, komisja rewizyjna: Wiesław Szczepaniec (prezes), Zofia Skolasińska (wiceprezes), Adela Kobylińska (sekretarz)

 !!! Ze sprawozdania WKZ za 1960 - pogadankę wygłosiła ob. Zofia Kulaszyńska, art. malarka, która po kilkuletnim pobycie we Francji i Afryce omówiła ucisk kolonialny tybulców w afrykańskich koloniach francuskich popierając swoje wywody własnymi pracami malarskimi.

Czytany 2360 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 22 kwiecień 2021 15:17

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

24892419

Wyświetleń