nagłówek

SPOŁECZNY KOMITET ODNOWY STAREGO MIASTA

Andrzej Kedziora październik 26, 2014
Powstał 25 VI 1986 (120 os.) na czele z pisarzem Janem Dobraczyńskim. Mimo znaczących wówczas nazwisk, zlekceważony przez Warszawę, działał do 1988. Zebrano trochę funduszy - w ciągu kilkunastu m-cy 336 mln i 1933 dol. (m.in. od Wojciecha Gąsowskiego).
Skład SKiOSM
 PRZEWODNICZĄCY
 - Jan Dobraczyński - przewodniczącym RK PRON
 ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO
 - Zbigniew Gertych - wicepremier Rady Ministrów,
 - Zbigniew Secomski - prof., czł. Rady Państwa
 - Marian Wysocki - I sekretarz KW PZPR)
 CZŁONKOWIE PREZYDIUM
 - Jadwiga Biedrzycka - wicemarszałek Sejmu, przew. ZG Ligi Kobiet Polskich
 - Jerzy Breitkopf - szef kancelarii Rady Ministrów
 - Bolesław Didyk - wojewoda zamojski
 - Aleksander Gieysztor - dyr. Zamku Królewskiego
 - Mieczysław Janisławski - przew. WRN w Zamościu
 - Edwin Jóźwina - przew. Wojew. Komitetu SD
 - Zenon Komender - przew. ZG "PAX", z-ca Przew. Rady Państwa
  - Franciszek Kubiczek  - I z-ca przew. KP przy RM
 - Aleksander Kwaśniewski - minister ds młodzieży
 - Stanisław Majewski - prezes WK ZSL
 - Witold Nawrocki - kier. Wydz. Kultury KC PZPR
 - Stanisław Nieckarz - minister finansów
 - Włodzimierz Oliwa - wiceminister obrony narodowej, gł. kwatermistrz WP
 - Jerzy Ozdowski - wicemarszałek Sejmu
 - Tadeusz Sawic - sekretarz Narodowej Rady Kultury
 - Jan Sitek - czł. Narodowej Rady Kultury
 - Tadeusz Szelachowski - z-ca przew. Rady Państwa
 - Marian Szubtarski - przew. RW PRON
 - Zbigniew Turowicz - podsekretarz stanu ministerstwa budownictwa, gospodarki...
 - Jerzy Woźniak - minister gospodarki materiałowej i paliwowej
 SEKRETARZ KOMITETU
 - Leszek Maryńczak - przewodniczący MRN
 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PROGRAMOWO-REALIZACYJNEJ
 - Stanisław Binięda - wicewojewoda Zamojski
 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ORGANIZACYJNEJ
 - Eugeniusz Cybulski - prezydent miasta
 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI FINANSOWEJ
 - Eugeniusz Drwal - dyr. Wydziału Finansowego UW
 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PROPAGANDY
 - Zdzisław Kazimierczuk - red. naczelny "Tygodnika Zamojskiego"
 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI INICJATYW SPOŁECZNYCH
 - Władysław Ostasz - dyr. POM
CZŁONKOWIE KOMITETU - OSOBY Z ZAMOŚCIA
 - Czesław Chabros - przew. WKPG
 - Marian Choma - dyr. Wojew. Szpitala Zespolonego
 - Wiesław Cichoń - sekretarz propagandy KW PZPR
 - Czesław Czuk - dyr. Zespołu Szkół Budowlanych
 - Mirosława Dziedzic - dyr. NBP
 - Jerzy Flor - szef RUSW
 - Zbigniew Gardziel - dyr. ZFM
 - Jan Hawrylak - prezes Wojew. Spółdz. Rolniczych "SCh"
 - Tadeusz Ignatowicz - dyr. Kombinatu Budowlanego
 - Edmund Jasiński - ordynator Oddziału Chirurgicznego WSZ
 - Janusz Kapuśniak - kier. Wydz. Ideologicznego i Informacji KW PZPR
 - Tadeusz Kociubowski - dyr. PGMRiTZ
 - Krzysztof Kosicki - dyr. WDI
 - Stefan Kowalik - I sekretarz KM PZPR
 - Tadeusz Krzysztofiak - przew. RM PRON
 - Julian Kupidura - komendant wojew. OHP
 - Ryszard Łepik - przew. WPZZ
 - Jan Michniak - komendant Chorągwi ZHP
 - Zygmunt Olejniczak - komendant TSWL

 - Tadeusz Onyszkiewicz - dr nauk medycznych
 - Jerzy Osuchowski - dyr. KBK
 - Stanisław Pasieczny - kier. GSW
 - Zofia Piłat - dyr. Wydz. Kultury i Sztuki UW
 - Henryk Płudowski - prof. AR
 - Józef Poterucha - przew. ZW ZMW
 - Bogdan Pyrz - dyr. WZMot.
 - Tomasz Rabiega - z-ca przew. MRN
 - Alicja Saturska - dyr. PSM
 - Barbara Skórzyńska - Miejski Konserwator Zabytków
 - Bogdan Szyszka - prezes ZTPN
 - Andrzej Tokarski - kurator Oświaty i Wychowania
 - Tadeusz Twardowski - Wojewódzki Konserwator Zabytków
 - Janusz Usidus - dyr. Zakładu Energetycznego
 - Ryszard Wazia - dyr. FEWB "Metalplast"
 - Wiktor Wilk - dyr. dyr. Oddziału PKZ
 - Marian Wojtas - dyr. Zespołu Szkół Mechanicznych
 - Waldemar Zakrzewski - dyr. PLSP
 - Jerzy Zawrotniak - podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych
 - Eugeniusz Zgnilec - dyr. WPT "Roztocze"
 - Jacek Żurawski - ksiądz, dziekan zamojski
 CZŁONKOWIE KOMITETU - OSOBY ZWIĄZANE Z ZAMOŚCIEM
 - Oskar Maria Bramski - sekretarz red. "Sztandaru Młodych"
 
- Marian Konieczny - artysta rzeźbiarz z Krakowa
 
- Edward Kopciński - działacz Koła Zamościan w Warszawie
 
- Jerzy Kowalczyk - prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 
- Jan Machulski - dyrektor Teatru "Ochoty"
 
- Zygmunt Mańkowski - profesor UMCS
 
- Maria Sarnik - wicedyrektor ZMiOZ
 
- Jan Zamoyski - prezes Koła Zamościa
 - Wiktor Zin - profesor Politechniki Krakowskiej
 CZŁONKOWIE KOMITETU - OSOBY REPREZENTUJĄCE URZĘDY, ORGANIZACJE I INSTYTUCJE CENTRALNE
 
- Anatol Adamski - prezes Centrali PZU
 
- Zdzisław Barszczewski - gen. bryg., komendant gł. OHP
 
- Lech Domeracki - minister sprawiedliwości
 
- Zdzisław Drozd - podsekretarz stanu w URM
 
- Stanisław Gębala - minister pracy, płacy i spraw socjalnych
 
- Jan Gwiaździński - z-ca przew. Komisji Planowania przy RM
 
- Andrzej Gruszecki - Generalny Konserwator Zabytków
 
- Zygmunt Huszcza - gen. dyw. prezes ZG LOK
 
- Jerzy Jaskiernia - sekretarz. gen. RK PRON
 
- Jerzy Jaskot - sekretarz gen. Tow. Łączności z Polonią Zagraniczną
 
- Jan Kaczmarek - Prezes NOT
 
- Władysław Kandefer - z-ca przew. GKKFiT
 
- Leszek Leśniak - przew. ZK ZMW
 
- Mieczysław Leśniak - sekretarz CK SD
 
- Zbigniew Łysio - sekretarz gen. ZG PTTK
 
- Andrzej Markowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Komunikacji
 
- Ludwik Maźnicki - działacz społeczny
 
- Edmund Męclewski - poseł na Sejm
 
- Joanna Michałowska-Gumowska - minister oświaty
 
- Kazimierz Modzelewski - przew. Krajowej Rady Rzemiosła
 
- Zdzisław Pakuła - I z-ca prezesa NBP
 
- Tadeusz Polak - dyr. naczelny PP PKZ
 
- Mieczysław Rakowski - wicemarszałek Sejmu
 
- Wiesław Rydygier - prezes RSW Książka - Prasa - Ruch
 
- Wojciech Siemion - aktor, czł. RK PRON
 
- Jerzy Skalski - gen. dyw. d-ca Warszawskiego Okręgu Wojskowego
 
- Halina Skibniewska - prof. Politechniki Warszawskiej
 
- Jerzy Szmajdziński - przew. ZG ZSMP
 
- Tadeusz Tuczapski - gen. broni, wiceminister obrony narodowej
 
- Mirosław Wojciechowski - przewodniczącego Radiokomitetu
 
- Ryszard Wosiński - komendant ZHP
 
- Stanisław Wroński - red. nacz. "Nowych Dróg"
 
- Wojciech Żukrowski - przew. ZLP

 

Czytany 8189 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 08 marzec 2020 08:51

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

26837628

Wyświetleń