nagłówek

REGIONALNA PRACOWNIA KRAJOZNAWCZA PTTK

Andrzej Kedziora październik 12, 2016
Powstała 1 VII 1982 przy PTTK (ul. Staszica 31), jej pomysłodawcą i kierownikiem był muzealnik, krajoznawca i fotografik Marian Siegieńczuk (osobne hasło). Staraniem RPK ukazały się: A. Kędziory Cmentarz w Zamościu (1987) i Zamość od A do Z (1991), L. Ksykiewicza Bibliografia Tygodnika Zamojskiego (1985). Współorganizowała sesję krajoznawczą  Walory turystyczno-krajoznawcze Zamościa i okolic (1987). Zaprzestała  działalności z tragiczną śmiercią jej twórcy. 
Czytany 1164 razy

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

26853284

Wyświetleń