nagłówek

POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA - CZASY POWIATOWE

Andrzej Kedziora czerwiec 25, 2019

Członkowie w mieście: 1965 - 2514 (989 robotników), 1967 - 2613, 1970 - 3440 (1426 robotników, 1794 prac. umysłowych, z tego 341 inżynierów i techników, 226 ekonomistów i planistów, 28 lekarzy i felczerów oraz 59 średniego personelu, 22 pracowników sądu i prokuratury, 40 agronomów i inżynierów, 279 z wyższym wykształceniem, z tego 90 inżynierów, 75 pedagogów, 42 ekonomistów, 30 lekarzy i farmaceutów, a 152 bez ukończenia szk. podstawowej, natomiast w wieku lat 18-24 - 425, 25-29 - 584, 30-40 - 1247, reszta 1184), 1972 - 3479 (1387 robotników, 323 wyższe, 72 niep. wyższe, 38 lekarzy, 354 inż. i technicy, 945 śred. zawodowe, 369 śred. ogólne), 1975 - 3951 (w tym 1735 robotników, 1855 umysłowych, 1132 kobiet, 330 młodzieży).
Siedziba Partii znajdowała się najpierw w "generałówce", następnie przy ul. Moranda i Staszica 21 i od 1953 aż do końca przy ul. Sienkiewicza 10 (30 pomieszczeń, 850 m2), w KP PZPR - 27 etatów (1968).
Personalia. I sekretarze KM PZPR: 1948-50 Bronisław Siedlecki, 1951 Kazimierz Oberda, 1951-53 Stanisław Popławski, 1953-55 Aleksander Stokowski, 1955-59 Edward Suchora, 1959-63 Ksawery Drozd (1963 sekretarze E. Zgnilec, J. Dybkowski), 1963-72 Szelezin (w 1967 sekretarzami zostali: H. Kułaj, E. Zgnilec, W. Frączek, w 1968: H. Kułaj, B. Andrzejewski, J. Dybkowski), 1972-75 Henryk Droździel.
I sekretarze KP PZPR (od 1948 PPR): 1944 Stanisław Dudek-Żuk (przybył z Łodzi), 1944-45 Józef Strachota, 1945-46 Bolesław Pawluk, 1946-47 Jan Demidowski, 1947-48 Józef Dechnik, 1948 Jan Niderla, 1948-49 Stanisław Dubiel, 1949-50 Aleksander Hetman, 1950-51 Antoni Zawadzki, 1951-54 Bolesław Polski, 1954-55 Czesław Tutak, 1955-58 Kazimierz Drączkowski, 1958-67 Józef Staromłyński, 1967-70 Zygmunt Zarychta, 1970-75 Zdzisław Konopski.

 Komitet Powiatowy PZPR
 * Skład egzekutywy wybranej w 1960 - ponownie I sekretarzem J. Staromłyński, sekretarzami J. Korczak, Organista, Adamczyk, oraz  Ad. Górka, Konstanty Mastalerz, Jan Niderla, Z, Seroczyński, Edward Suchora
 * Skład egzekutywy wybranej w 1966 - I sekretarz J. Staromłyński, sekretarze R. Ognik, G. Syska, J. Kołodziejczyk, J. Korczak, czł. J. Bełkot, Cz. Gajuś, W. Kowal, T. Stawinoga, T. Wesołowski, ponadto Komisja Rewizyjna przewodniczący W. Siwiec, z-ca J. Herdyński, sekretarz W. Pośnik.
 * Egzekutywa wybrana w 1969 -  I sekretarz Zygmunt Zarychta, sekretarze - org. J. Korczak, ekonom. R. Ognik, prop. Franciszek Hawrylak, roln. J. Kietliński, czł. R. Szelezin, Władysław Kowal, Czesław Porzyc, Janina Winiarska, Stanisław Poździk.
 * Egzekutywa wybrana w 1973 - Zdzisław Konopski - I sekretarz KP,  Irena Wlazło, Andrzej Hajkowski, Stanisław Poździk, Janusz Nocuń - sekretarze oraz Franciszek Barszcz, Zygmunt Bernat, Eugeniusz Garbiec, Stanisław Juraszek,  Zofia Pitak, Adolf Ryściuk, Władysław Zbylut. 
 * Skład ostatniej egzekutywy KP przed powstaniem województwa zamojskiego: Zdzisław Konopski - I sekretarz KP, Tadeusz Portuś - II sekretarz, Henryk Michałkiewicz - sekretarz organizacyjny, Piotr Kopciowski  - sekretarz propagandy, Irena Wlazło - sekretarz ekonomiczny oraz Franciszek Barszcz, Zygmunt Bernat, Eugeniusz Garbiec, Stanisław Juraszek, Janusz Kapuśniak, Władysław Pawliszak,  Grzegorz Rychel, Adolf Ryściuk, Władysław Zbylut. 

!!! W. Zin podczas zwiedzania Kolegiaty z przewodniczącym Rady Państwa Marianem Spychalskim (1969): Nagle pierwszy sekretarz (KP PZPR Zygmunt Zarychta) odciąga mnie na bok i powiada - Dziękuję Wam. Ja tu już parę lat mieszkam i nie mogłem zobaczyć tego co dziś widzę. Piękne to i polskie. Pomodliłem się za rodziców.

Czytany 539 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 grudzień 2021 20:50

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

21549684

Wyświetleń