nagłówek

POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA - CZASY WOJEWÓDZKIE

Andrzej Kedziora styczeń 07, 2013

Członkowie w mieście: 1975 - 3951 (w tym 1735 robotników, 1855 umysłowych, 1132 kobiet, 330 młodzieży), 1977 - 4902, 1978 - 5474 (przyjęto 477, w tym274 robotników, 189 kobiet),  1979 - 5584 (w tym 2527 robotników, 2318 umysłowych, 1752 kobiet, 1675 młodzieży) oraz 6125 czł. przybudówki ZSMP, w okresie sprawozdawczym 1978-79 przyjęto  814, 1983 - 4800. W ostatnim roku (1988) przyjęto jeszcze ponad 100 członków, tylko 3% stanowiła młodzież. W XII 1988 w KW zatrudniano 42 prac. politycznych.
Siedziba Partii aż do końca przy ul. Sienkiewicza 10 (30 pomieszczeń, 850 m2). W 1978 rozpoczęto budowę nowego, olbrzymiego gmachu nigdy nie ukończonego (Dom partii w budowie).
W 1979 było 111 POP (pow. 400 czł. - dwa, pow.  100 - 12, pow. 50 - 27, pow. 15 - 97) - największe ZFM, ZM, LHS, ZE i "Delia". W 1981 do oddolnych tzw. struktur poziomych przystąpiło 70 organizacji partyjnych z miasta. Po stanie wojennym w 30-tu nie podjęto działalności. W l. 70. składki opłacało 30-40% członków, 1983 - 17%, 1989 - kilka procent. W 1989 I sekretarz KW zarabiał 711 tys. zł, jego sekretarka 150 tys., sprzątaczka 110 tys. 29 I 1990 zdjęto flagę i Dom Partii przejęło miasto (akademik). Najważniejszymi postaciami w mieście  byli I sekretarze KP PZPR, później KW PZPR.
Personalia. I sekretarze KM PZPR: 1975-78 Tadeusz Portuś, 1978-81 Władysław Zbylut, 1981 Janusz Rybaczek, 1981-83 Tomasz Bzówka, 1983-86 Stefan Kowalik, 1986-90 Adam Madyniak.
I sekretarze KW PZPR: 1975-81 Ludwik Maźnicki (1931), 1981-82 Mieczysław Kamiński (1934), 1982-86 Władysław Kowal (1927-2005), 1986-90 Marian Wysocki (1938-2017). Sekretarze KW PZPR: 1975-77 Wiesław Kral, 1975-81 Barbara Lecyk, 1975-78 Marian Kargol, 1978-81 Mieczysław Olbrych, 1978-81 Józef Łokaj, 1978-81 Władysław Zubala, 1981-83 Jerzy Żaromski, 1981 Piotr Kopciowski, 1981-86 Bronisław Witkowski, 1981-86 Wiesław Cichoń, 1981-89 Zygmunt Mańkowski, 1985-1990 Zbigniew Grochowicz, 1986-90 Czesław Chabros, 1986-1990 Janusz Grabowski.
Upartyjnienie w Zamościu (k. 1979)

 działy gospodarki
zatrudnienie
czł. i kandydaci % upartyjnienia
 administracja 1434 882 61,5
 oświata 1403 495 35,2
 przemysł 9079 1998 22,0
 handel i usługi 3174 665 20,9
 rolnictwo i leśnictwo 1131 201 17,7
 transport i łączność 4942 683 13,8
 ochrona zdrowia 1748 201 11,4
 budownictwo 3239 301 9,3
 gospod. komunalna i mieszkaniowa 1765 158 8,9

 Komitet Wojewódzki PZPR - zamościanie

 * Wybrani w 1975, członkowie: Barszczewski Dionizy szef Wojew. Sztabu Wojskowego, Dmyterko Tadeusz wojewoda, Drążek Edward kier. Wydz. Ekonomicznego KW, Dudek Jadwiga szwaczka z „Delii”, Dycha Czesław kurator oświaty i wychowania, Gąder Czesław komendant wojew. MO, Grochowicz Zbigniew prezes WZSR, Juraszek Stanisław wicewojewoda, Kais Włodzimierz przewodniczący RW FSZMP, Kargol Marian sekretarz KW, Kietliński Jan przewodniczący WRZZ, Konopski Zdzisław przew. WKKP, Kopciowski Piotr kier. Wydziału KW, Kral Wiesław sekretarz KW, Lecyk Barbara sekretarz KW, Łukasik Weronika wicekurator, Majkut Zbigniew elektromonter ZFM, Mastalerz Konstanty działacz ruchu robotniczego, Maźnicki Ludwik I sekretarz KW, Olejniczak Zygmunt komendant TSWL, Ostasz Władysław dyrektor POM, Pałka Waldemar majster PKS, Pietras Marian wicewojewoda, Piskorski Jan prezydent miasta, Pitak Zofia pakowaczka w ZM, Portko Tadeusz z-ca komendanta wojew. MO, Portuś Tadeusz I sekretarz KM, Ryściuk Adolf kowal z ZPB, Sitarz Alfred I sekretarz KZ w ZFM,  Walas Mieczysław ślusarz w Chłodni, Zubala Władysław kier. Wydziału KW.
z-cy: Bluj Julian kier. WOPIW, Kapuśniak Janusz przewodniczący ZW ZMS, Kolanus Ryszard ślusarz w RPM, Krasnowski Władysław prezes WZGS, Kubicz Wiesław prokurator wojewódzki, Piłat Zofia komendantka chorągwi ZHP, Podświadek Roman dyr. Biura WRN, Zaręba Wiesław prezes Sądu Wojew.
delegaci na Zjazd – W. Kais, Z. Majkut, L. Maźnicki, Z. Pitak oraz Alfonsa Kozłowska prac. „Delii”
 * wybrani w 1980, członkowie: Burcon Grażyna instruktor WUT, Czyżewski Andrzej konserwator sprzętu w KBK, Drążek Edward wicewojewoda, Dycha Czesław kierownik Wydz. Organizacyjnego KW, Gąder Czesław komendant wojew. MO, Gil Józef robotnik ZMot., Grochowicz Zbigniew prezes WZKR, Grycko Maria technik ze Spółdz. "Wzór", Janik Kazimierz przewodniczący RW FSZMP, Juraszek Stanisław wojewoda, Kierzek Jan brakarz w ZM, Kietliński Jan przewodniczący WRZZ, Kopciowski Piotr kier. Wydz. Pracy Ideowo-Wychowawczej KW, Krasnowski Władysław prezes WZSR, Lecyk Barbara sekretarz KW, Łokaj Józef sekretarz KW, Łukasik Weronika przewodnicząca Wojew. Rady Kobiet, Maźnicki Ludwik I sekretarz KW, Olbrych Mieczysław sekretarz KW, Olejniczak Zygmunt komendant TSWL, Ostasz Władysław dyrektor POM, Peterwas Stanisław kierownik Wydz. Ekonomicznego KW, Pietras Marian wicewojewoda, Piskorski Jan prezydent miasta, Portko Tadeusz z-ca komendanta wojew. MO, Purchała Wacław szef Wojew. Sztabu Wojskowego, Skrzyńska Genowefa brygadzistka ZPO "Delia", Stachurski Stefan dyrektor budowy LHS, Strzęciwilk Antoni kierownik WOKI, Szwabe Andrzej red. naczelny "Tygodnika Zamojskiego", Świerczek Stanisław elektromonter Zakładu Energetycznego, Tokarski Andrzej kurator oświaty i wychowania, Wąsik Bogumiła mistrz w Zakładach Mięsnych, Zbylut Władysław I sekretarz KM, Zubala Władysław sekretarz KW (wszystkich 93)
 z-cy czł.: Drankowski Zdzisław dyrektor Oddziału PKZ, Gańczak Edward dyrektor KB, Kołtun Jerzy tokarz FEWP "Metalplast", Korkosz Edward prezes WZ RSP, Kowalski Franciszek I sekretarz KZ w LHS, Kubicz Wiesław prokurator wojew., Maciąg Stanisław kierownik Wydz. Ogólnego KW, Michniak Jan komendant Chorągwi ZHP, Pietroń Edward kierownik Wydz. Administracyjnego KW, Piętka Grażyna nauczycielka z ZSE, Podświadek Roman dyrektor Biura WRN, Rychel Grzegorz rencista, działacz partyjny, Sobczuk Jan kierownik Wydz. Rolnego i Gospodarki Żywieniowej KW, Zaręba Wiesław prezes Sądu Wojew. (wszystkich 27)
Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej: Bąk Adam z-ca kier. Wydz. Org. KW, Bojko Stefan z-ca prezesa Sądu Wojewódzkiego, Bucior Alina wiceprzewodnicząca ZW ZSMP, Cybulski Eugeniusz dyrektor Ośrodka Doskonalenia Kadr UW, Danilewicz Mieczysław dyr. Wydz. Komunikacji UW, Dudek Zdzisław pracownik Wydz. Komunikacji UW, Dzido Marian kier. Wydz. Spraw Wewnętrznych UM, Gardziel Romuald prezes WSUP, Gorzko Jan rencista, Hudoń Michał rencista,  Konopski Zdzisław przewodniczący, Korkosz Barbara tkaczka spółdz. "Wzór", Letkiewicz Witold naczelnik Wydz. Zdrowia i Spraw Socj. KW MO, Osuch Jan z-ca Prokuratora Wojew., Paziak Stefan z-ca komendanta Wojew. MO, Portuś Tadeusz dyrektor WPHW, Rychel Grzegorz rencista, Wajch Kazimierz st. inspektor WKKP, Witkowski Bronisław dyr. Wydz. Spraw Wewn. UW, Wlazło Irena kier. Ref. KW.

Wojewódzka Komisja Rewizyjna, czł.: Bernat Zygmunt z-ca komendanta wojew. MO, Droździel Henryk z-ca dyrektora WPGKiM, Kubik Tadeusz prezes WSS "Społem", Mościbroda Henryk z-ca dyrektora RPM, Nowocień Barbara laborantka z wytwórni pasz, Piłat Zofia wicekurator oświaty i wychowania, Polski Ryszard z-ca kier. Wydziału Organizacyjnego KW, Skiba Mieczysław komendant wojew. Straży Pożarnej, Szelug Czesław mistrz z ZFM, Wajler Stanisław mistrz z oddziału PKZ (wszystkich 21).
Delegaci na zjazd: K. Janik, M. Madeja kierowca ZFM, L. Maźnicki,
G. Piętka, G. Skrzyńska robotnica z "Delii".
 * wybrani w 1981, członkowie: Bajan Stanisław mistrz z ZM, Bielecki Zdzisław dyrektor PLSP, Hasiec Stanisław kierownik w OSM, Huss Ryszard oficer KWP, Jagielski Marek robotnik ZM, Kasprzak Aleksander emer, oficer WP, Kasprzak Michał I sekr. KZ przy ZM, Komuszyński Piotr elektromonter ZE, Kowalska Leokadia prac. LHS, Muszytowski Lech gł. konserwator PKZ, Olejniczak Zygmunt komendant TSWL, Olszańska Krystyna dyrektor przedszkola, Ostasz Władysław dyrektor POM, Pełech Adam wiceprezes STW, Pietrzela Tadeusz funkcjonariusz MO, Rawiak Antoni prezes GS, Rokicki Józef pracownik OBM, Suchora Stanisława nauczycielka, Tomaszewski Roman pracownik WZSM, Węcławik Ryszard I sekretarz KZ przy LHS, Witkowski Bronisław dyrektor Wydziału UW.
 z-cy czł.: Baj Stanisław mistrz w ZM, Felbel Maria kierownik w WSOP.
Delegaci na zjazd: R. Gardziel prezes WZSP, Cz. Gąder komendant wojew. MO, Z. Grochowicz prezes WZKiOR, M. Kamiński, A. Kasprzak, L. Maźnicki członek KC, Z. Olejniczak, W. Purchała szef Wojew. Sztabu Wojskowego.
 * wybrany w 1984, członkowie: Burcon Andrzej ślusarz z ZM, Cichoń Wiesław sekretarz KW, Felbel Maria pracownica WZSOP, Fudali Włodzimierz przewodniczący ZW ZSMP, Gąder Czesław szef WUSW, Hawrylak Jan prezes WZSR,  Komuszyński Piotr elektromonter ZE, Kossowski Henryk lekarz wojewódzki, Kowal Władysław I sekretarz KW, Kowalik Stefan I sekretarz KM, Kusier Helena tkaczka Spółdzielni "Wzór", Majkut Zbigniew elektromonter ZFM, Mańkowski Zygmunt sekretarz KW, Michniak Jan komendant Chorągwi ZHP, Nykiel Lucjan kierowca MZDiM, Olejniczak Zygmunt komendant TSWL, Papiński Franciszek kolejarz, Płudowski Henryk dziekan  filii AR, Portko Tadeusz z-ca szefa WUSW, Purchała Wacław szef Woj. Sztabu Wojskowego, Rawiak Antoni prezes GS, Rychel Grzegorz emeryt, Suchora Stanisława nauczycielka w ZSEl., Szafraniec Stanisław sekretarz KW, Witkowski Bronisław sekretarz KW (wszystkich 79).
z-cy czł.: Baranowski Eugeniusz pracownik ZPO "Delia", Dziedzic Mirosława dyrektor OW NBP, Kapica Eugeniusz robotnik PTHW, Tokarski Andrzej kurator oświaty i wychowania,  Zybała Stanisław I sekretarz ZFM (wszystkich 26).
 WKKP: Borkowski Stanisław prokurator rejonowy, Czuk Czesław dyrektor Szkoły nr 6, Farion Jan oficer MO, Huss Ryszard oficer WP, Klech Czesław dyrektor Izby Skarbowej, Maciocha Tadeusz brygadzista ZM, Polski Ryszard przewodniczący WKKP, Puchacz Teresa z-ca dyrektora Zakładu WZSR, Sitarz Alfred kierownik ROPP (wszystkich 27),
Wojewódzka Komisja Rewizyjna: Antończak Józef dyrektor WZPHiU, Dybzińska Teresa kier. Zakładu Jajczarsko-Drobiarskiego, Grochowicz Zbigniew dyrektor PZU, przewodniczący WKR, Jakubczak Henryk kierownik szkoły WZMot., Kita Wacław oficer TSWL, Mejbaum Jerzy oficer WP, Orzeł Urszula kierownik działu WPHW, Zawrotniak Roman kierownik działu w "Metalplaście" (wszystkich 27).
 * wybrany w 1986, członkowie: Binięda Stanisław wicewojewoda, Chabros Czesław sekretarz KW, Cichoń Wiesław prac. aparatu partyjnego, Dziedzic Mirosława dyrektor NBP, Gałek Tadeusz robotnik WZSR, Gąder Czesław szef WUSW, Grabowski Janusz sekretarz KW, Grochowicz Zbigniew sekretarz KW, Jabłońska Teresa operator ZFM, Kaźmierczuk Jan dyrektor szkoły podstawowej, Kołtun Piotr mistrz w "Delii", Łepik Ryszard nauczyciel w szkole podstawowej, Mańkowski Zygmunt sekretarz  KW, Olejniczak Zygmunt komendant TSWL, Ołówek Bolesław murarz Kombinatu Budowlanego, Pietroń Edward sekretarz Wydziału Rolnego KW, Płudowski Henryk pracownik naukowy INR, Polski Ryszard prac. aparatu partyjnego, Portko Tadeusz z-ca szefa WUSW, Pruchniewski Henryk brygadzista "Metalplastu", Purchała Wacław szef Wojew. Sztabu Wojskowego, Rawiak Antoni prezes GS, Sitek Jan kierownik zakładu ZFM, Słupczyński Stanisław lekarz ZOZ, Szczepanowski Franciszek majster PKP, Szczepański  Ryszard ślusarz WZMot., Wysocki Marian I sekretarz KW.
W egzekutywie z Zamościa - Binięda, Chabros, Grabowski, Grochowicz, Jabłońska, Kaźmierczuk, Mańkowski, Portko, Pruchniewski, Purchała, Szafraniec, Wysocki (wszystkich 19)

 * W 1975  I sekretarz KW  przybył z Łodzi, sekretarze z KC, Lublina i Puław. W gronie pozostałych 15 czł. egzekutywy znalazło się 9 osób z Zamościa: wojewoda T. Dmyterko, kurator Cz. Dycha, komendant wojew. MO Cz. Dycha, przew. RW FSZMP W. Kais, przew. WRZZ J. Kietliński, przew. WKKP Z. Konopski, wicewojewoda M. Pietras, I sekretarz KM T. Portuś, I sekretarz KZ w ZFM A. Sitarz.
 * po sekretarzach w hierarchii KW byli kierownicy wydziałów, w VI 1975 powołani zostali Józef Łokaj (organizacyjny), Edward Drążek (ekonomiczny), Piotr Kopciowski (ideowo-polityczny), Władysław (rolny i gospodarki żywieniowej) i Teofil Sagan (ogólny), w II 1982 -
Jan Kapuśniak (propagandy i agitacji), Alfred Szwajkowski (społeczno-rolny), Stanisław Szafraniec (społeczno-ekonomiczny),  Józef Oleszak (administracyjny), Stanisław Maciąg (ogólny), Stanisław Sowa (kancelaria).
 * W 1981 I sekretarza wybierano z 6 kandydatów, M. Kamiński otrzymał 106 głosów, przed W. Korkoszem, w drugiej turze 146, kontrkandydat 131.

Czytany 4388 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 12 wrzesień 2019 15:45

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

24892562

Wyświetleń