nagłówek

MŁODOŻENIEC STANISŁAW (1895-1959) poeta, współtwórca polskiego futuryzmu

Andrzej Kedziora grudzień 29, 2012

Pochodził z Sandomierskiego, studiował na UJ. W 1923-25 (dwa lata i cztery dni) był polonistą w zamojskim gimnazjum, w którym zorganizował m.in. kółko dramatyczne (wystawiał Moliera, Wyspiańskiego, Słowackiego). Działał w KMK. W Zamościu wydał tomik bibliofilski Kwadraty (1925), w części dedykowany zamojskim bibliofilom. Do związków z nimi nawiązują wiersze Pochwała prowincji i Ranek u bibliofila. Wygłaszał odczyty, m.in. o żyjącym wtedy w Zamościu Leśmianie. Mieszkał przy ul. Lwowskiej, następnie ul. Lubelskiej. Prosił władze o przeniesienie do miasta uniwersyteckiego. Zamieszkał w Warszawie (odwiedził w 1926 Zamość z odczytem o Żeromskim i Reymoncie), po wojnie, gdy wrócił z emigracji, w Krakowie. W 2016 w gachu Akademii Zamojskiej wmurowano poświęcono poecie tablicę (zob. Tablice...)


 * Podczas jednej ze zbiórek na ogród uczniowie gimnazjum odegrali specjalnie na ten dzień napisaną sztukę prof. Młodożeńca, w której obrazowo była przedstawiona opieka, jaką otacza  prof. Miler zarówno cztero- jak i dwunogie zwierzęta ("Ziemia Zamojska", 1924).
 * W latobiegach dzieciomnożnych poemacę / poemacę i miesięczę kaszkietując księgodajcom. / "Kreski i futureski" 1921 - cytat z tablicy pamiątkowej w gmachu Akademii

Czytany 1644 razy Ostatnio zmieniany środa, 13 styczeń 2021 19:29

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

21926587

Wyświetleń