nagłówek

KULTURA

Andrzej Kedziora luty 08, 2013

1922 - Z "Nowej Ziemi Lubelskiej" - Jak dowiadujemy się p. Starosta Krauze zdołał już pozyskać dla miasta szereg wybitnych sił literacko-teatralnych nawet z Warszawy. Osiedlił się tu ceniony poeta p. B. Leśmian, zjeżdżają: Przesmycki (Miriam), Zawadzki; mają powstać pisma periodyczne i – tygodnik. W gmachu teatralnym przechowuje się lokal na ewentualny użytek szkoły muzyczno-dramatycznej, której potrzebę ludność Zamościa rozumie doskonale. Powstaje również stałe muzeum etnograficzne.
1926
- Powstanie parku zamojskiego, każe zaliczyć Zamość do grupy najkulturalniejszych miast polskich, co tem więcej należy podkreślić, iż Zamość jest najdalej na wschód położoną placówkę o wybitnej kulturze zachodu. Architektura Zamościa w porządku odrodzenia, wskazuje na kulturalne zadania naszego miasta położonego w pobliżu kresów wschodnich, a będącego jednakże wybitnie polską i tylko polską placówką kulturalną. Zamość ma ambicję, stać się miastem o typie miast zachodnich i oznaką tych ambicji jest właśnie powstanie parku. ("Życie Lubelskie" 1926 nr 166)
1961
- Powstała Poradnia Pracy Kulturalno-Oświatowej.
1963
- Podczas Dni Zamościa pierwsze w dziejach miasta nagrody kulturalne za rok 1962 otrzymali: Z. Wiktorowicz, Z. Kośmiński, M. Iwańciów, S. Popek, R. Dobrzański, W. Zakrzewski oraz TZZ, zespoły taneczne DKDiM i orkiestra ZFM.
1965 - Zatrudnienie, w tym wykształcenie wyższe - PLSP 25 (17), PDK 24 (2), szkoła muzyczna 18 (4), biblioteka 15 (2), muzeum 5 (1).
1966 - Nagrody z okazji Działacza Kultury otrzymali:
1500 zł - Lorentz Maria, Kołpak Zofia, Borowski Bernard
1300 zł - Mędrys Janina
1000 zł - Rawska Filomena
700 zł - Wiktorowicz Zofia
650 zł - Szyper Irmina
600 zł - Koczułap Bogusław
550 zł - Rajska Krystyna, Magdziak Janina
500 zł - Kęstowicz Czesław, Orłowski Stanisław, Duda Józef, Jelski Józef, Iwańciów Marian, Harasimiuk Beniamin, Kukułowicz Edmund, Guzowski Ryszard, Dudkowska Bogumiła, Mierzwa Helena
400 zł - Kornas Michał, Zakrzewski Jan, Małkowicz Julian, Kowalik Stefan, Burzyński Wincenty, Szcząchor Jan, Wołos Karolina, Smyk Czesław, Stróżak Janina, Bryk Tadeusz, Błaszczyńska Weronika, Jabłońska Stanisława, Prus Romualda, Borek Franciszka.
1968 - MTA 30 os., TZZ 16 os., "Bardowie" 9 os., Koło Fotograficzne 15 os., AKF  8 os., Koło Szachowe 20 os., Koło Filatelistyczne 30 os., Klub Krótkofalarski 30 os., Młodz. Rada Kina Studyjnego 15 os.
1970 - placówki: PDK, DKDiM, Klub Oficerski, PiMBP z filią 1. Nowe Miasto i 2. Karolówka, Muzeum, BWA z 10 punktami, świetlice zakładowe - Zakłady Mięsne, WZMot., ZFM, PKP, PKS, WSS, POM, Sąd.
1972 - zespoły teatralne 2, zespoły recytatorskie 6, teatr poezji 1, teatr lalkowy 1, teatry lalkowe 2, chóry szkolne 3, zespoły muzyczne 7, zespoły wokalne 5, zespoły wokalno-instrumentalne 4, zespoły taneczne 15, orkiestry dęte 6, zespoły fotograficzne 4, zespoły plastyczne 4.
1972 - Z programu rozwoju kultury Zamościa do 1980
1. Kompleksowy ośrodek kultury i wypoczynku:
 - pałac kultury (zob. Pałac Zamoyskich  po 1809);
 - park kultury i wypoczynku. Park - ew. uzupełnienie rzeźbą artystyczną; Amfiteatr - masowa działalność; teren za parkiem - urządzenia typu wesołego miasteczka, kręgi taneczne, fontanny, kawiarnie letnie. Zoo-park, na przedłużenie parku kultury;
 - obiekty i urządzenia sportowo-turystyczne - dalsza rozbudowa.
2. Teatr dramatyczny, teatr zawodowy, w gmachu kina "Stylowy", może stanowić tzw drugą scenę Teatru im. Osterwy.
3. Budowa szkół artystycznych - PLSP i muzyczna, jako średnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna.
4. Biblioteka publiczna - budowa, o pow. 1200 m2.
5. Muzeum - przeznaczenie na ekspozycje sąsiadującej kamienicy, urządzenie pracowni i czytelni naukowej, w arsenale dział obrazujący rozwój twierdzy.
6. Galeria sztuki - w synagodze (po bibliotece), Zamość posiada dużą ilość eksponatów zgromadzonych z myślą o jej organizacji.
7. Środowisko twórcze - m.in. 4 pracownie dla plastyków w bl. XIX.
8. Delegatura BWA - przekształcona w w Rejonowy Ośrodek Upowszechniania Sztuki Plastycznej, powołanie filii Pracowni Sztuk Plastycznych.
9. Regionalna prasa - zaistnieje potrzeba lokalnej prasy codziennej, ZTPN wydawcą czasopisma społ.-kulturalnego i książek.
10. Usługi handlowe - 3 księgarnie, 4 sklepy pamiątkarskie, sklep muzyczny, filatelistyczny.
11. Klub MPiK w bl. IV, a w bl. XIX odtworzenie łaźni i wędzarni dla celów muzealnych.
1973 - Pyta pani o kulturę w Zamościu? Nie chciałbym nikogo i niczego obwiniać, ale to miasto to dzisiaj zaścianek. - Tadeusz Bojarczuk ("Kierunki" 1973 nr 14)
1977 - 1 X w miejsce rejonu  powoł. przedstawicielstwo wojewódzkie Stowarzyszenia  Autorów ZAiKS.
1978 - W kulturze pracowało 178 osób, z tego w działalności podstawowej - 41 w orkiestrze włościańskiej, 36 w WDK, 31 WiMBP, 17 Mł.DK, 16 Muzeum, 8 KMPiK, po 5 w BWA i kinie, 3 w MDK, ponadto w zakładowy domu kultury, w 3 klubach zakładowych (ZZKol., ZNP, "Krakus") i 7 świetlicach zakładowych i osiedlowych (ZFM, POM, FAM, PKS, Cech RR, obie spółdz. mieszkaniowe), oraz 46 nauczycieli w szkole. Ponadto było 59 zespołów amatorskiego ruchu artystycznego (głównie muzyczne, najwięcej w zakładach pracy i szkołach). Działały w tym czasie stowarzyszenia ogólnop. SBP, STL, TKT, TOnZ, ZPAP, lokalne ZTPN, ZTM, ZTMK, ZTF (łącznie 233 czł.).
W 1978 zorganizowane zostały po raz pierwszy Dni Kultury Chrześcijańskiej.
2017 - Placówki kultury w kolejności wg przyznanych środków: orkiestra symfoniczna 3,6 mln zł, "Książnica Zamojska" 2,7 mln zł, Muzeum Zamojskie 2,5 mln zł, ZDK 1,9 mln zł, BWA 0,5 mln zł. (kino utrzymuje się z dochodów). 10 największych dotacji na imprezy i wydarzenia kulturalne - 36 tys. zł "Eurofolk", 20 tys. zł film o Leśmianie dla TL, 20 tys. "Szturm Twierdzy a.d. 1648", 19 tys. zł "Frescopolis" i "Wszystko Gra", 18 tys. zł dla ZTF, 15 tys. zł dla Klubu Jazzowego, 10 tys. zł mural Leśmianowski, 9 tys. rekonstrukcja Zamość 1920, 6 tys. zł Legenda stołu szwedzkiego, 6 tys. zł dla Stow. Kultura dla Zamościa.

2011-2020 imprezy organizowane przez domy kultury:

 Rok

imprezy

 uczestnicy

rok

imprezy

uczestnicy

 2011

284

76.555

2016

132

89.650

2012

282

79.930

2017

170

112.025

 2013

 276

88.578

 2018

183

86.612

2014

139

79.930 2019 180 85.890

2915

75

99.030 2020 111 27.975

2020 imprezy i uczestnicy: wystawy 22 i 10.150, festiwale i przeglądy artystyczne 3 i 8000, koncerty 12 i 2400, prelekcje, spotkania, wykłady 7 i 450, impret turyst. i sport0wo-rekreacyjne 1 i 60, konkursy 7 i 215, , pokazy teatralne 14 i 2530 interdyscyplinarne 8 i 3300, warsztaty 32 i 600.
2020
- zarobki szefów instytucji - 9797 zł dyr. Orkiestry Symfonicznej, 8520 zł dyr. CKF, 8080 zł dyr. BWA GZ, 7925 zł dyr. ZDK, 7820 zł Muzeum, 7324 zł MDK, b.d. Książnica.

Czytany 869 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 02 styczeń 2022 18:09

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

21550816

Wyświetleń