nagłówek

KAPLICA ORDYNACKA (KAPLICA ZAMOYSKICH)

Andrzej Kedziora styczeń 27, 2013

Wyodrębniona architektonicznie kaplica katedralna, dawniej zwana również Fundatorską i Pańską. Konsekrowana została w 1637 p.w. Przemienienia Pańskiego (obrał je Jan Zamoyski na cześć pierwszego zwycięstwa - zdobycia Wieliża 6 VIII 1580 - które otwarło mu drogę do hetmaństwa). W XIX w. i na pocz. XX w. była p.w. Trójcy Św. Dla podkreślenia szczególnego charakteru, ok. 1635 otrzymała wspaniałe barokowe sztukaterie, będące dziełem Włocha Jana Baptysty Falconiego (Rzeźbiarze dawniej). Klasztorno-lunetowe sklepienia pokrywają złocone, bujne, soczyste dekoracje, które tworzą połączone festonami owoców i wstęgami kartusze (niegdyś wypełnione scenami biblijnym (Stworzenie Świata, Potop, Sąd Ostateczny), herbami i sentencjami). W narożach obok 8 pęków zbroi przedstawionych jest 8 geniuszy z płonącymi pochodniami.
Ze sklepieniem kontrastuje powściągliwa w wyrazie czarna marmurowa płyta nagrobna Jana Zamoyskiego z łac. napisem Tu leży... (błędna data śmierci). Dekoracja z brązu przedstawia czterodzielną tarczę herbową (Jelita, Suchekomnaty, Herburt, Bończa), skrzyżowaną pieczęć i buławę oraz 16 wiązek broni i zbroi. Jeszcze w XIX w. płytę przykrywano zielonym aksamitem ze złoconymi inicjałami JZ. Na pocz. XIX w. zamierzano usunąć nagrobek, a przez duży, owalny otwór otoczony zdobną balustradą miał być widoczny w krypcie nowy marmurowy sarkofag.
Obecny ołtarz jest czwartym z kolei. Pierwszy biały z drewna misternej roboty, z tabernakulum w kształcie serca z wyrytą Wieczerzą Pańską, był dziełem wybitnego rzeźbiarza flamandzkiego Wilhelma van den Blocka. Kolejne wystawiono w 1778 i 1824.
W 1869-71 przeprowadzono gruntowny remont kaplicy, przeprowadzony na zlecenie ordynata przez architekta i konserwatora Bolesława Podczaszyńskiego. Ołtarz z 4 alabastrowymi figurami Ewangelistów i oryginalnym, czarnym tabernakulum, zastąpił obecny - o empirowych cechach (prześliczne cymborium hebanowe srebrem nabijane p. Nekamowicz, rzeźby i gipsatury p. Ciszewski, bogate i pełne artystycznego gustu roboty pozłotnicze p. Druchliński), z nowymi obrazami Rafała Hadziewicza. Podobnie jak i umieszczone na ścianie 2 portrety ordynatów zamówione zostały u znanych polskich malarzy (Obrazy katedralne). W kaplicy stanęły również okazałe neobarokowe, dębowe stalle kolatorskie (w ich zapleckach znalazły się brązowe epitafia z herbami i imionami pochowanych pod kaplica - I, II, IV i X ordynata). Ściany  kaplicy wyłożono różnobarwnym stiukiem doskonale  naśladującym włoskie i krajowe marmury. Do piękniejszych ozdób należy okno kaplicy, arcydzieło sztuki szklarskiej, wyrobione w różnokolorowe wzory z herbami ordynatów proj. B. Podczaszyńskiego, z pracowni Bystrzonowskiego. W VII 1944 wybuch pocisku artyleryjskiego pozbawił okna kaplicy witraży.
W 1892 stanął w kaplicy nagrobek Tomasza Franciszka Zamoyskiego, ordynata, któremu zawdzięczała w całości to nowe, znane obecne wyposażenie.  Wejście do kaplicy zamyka neorenesansowa, żelazna krata, w gustowne wzory, m.in. z włóczniami Zamoyskich, proj. Jana Heuricha st. z Warszawy, z tamtejszej fabryki Rudzkiego (1870).
W 1994 umieszczono w niej urny z ziemią z Katynia i Monte Cassino. W 1955 remontowana, a w 2008-2009 gruntownie odrestaurowana (konserwator Maciej Filip).
W kaplicy po obu stronach znajdowały się jeszcze dwa małe ołtarzyki. Już w 1671 wymieniany był MB Loretańskiej z obrazem wiele łask odbierającym, z sukienkami i wotami, 15 złotymi obrączkami. W 1727 po stronie epistoły był ołtarz św. Kazimierza. Dawniej do kaplicy należały także osobne, bogate sprzęty i szaty liturgiczne, a ściany okrywał karmazynowy i żółty aksamit z herbami. Wisiało też wiele portretów ordynatów.


 * Z testamentu Jana Zamoyskiego - Przed ołtarzem niech będzie wybudowana krypta mojego grobowca, nakryta czarnym marmurem, ozdobiona moimi insygniami i odznakami władzy wojskowej oraz podobizną pieczęci królestwa, bez innych dodatkowych ozdób, z wyrytą taką inskrypcją: "Tu spoczywa Jan Zamoyski".
 * Kaplica miała swego proboszcza, kantora, 6 wikariuszy i 2 kleryków na których utrzymanie Tomasz Zamoyski zapisał 40 tys. zł, a Sobiepan jeszcze 3 tys. zł na kapelana.
 * Kaplicę konsekrowano w 1637, składając w ołtarzu relikwie 4 świętych (Florian, Sebastian, Witalis, Adrian). Późniejszy akt złożenia relikwii i potwierdzenia ich autentyczności na zakończenie odnowienia kaplicy, odkryty podczas konserwacji w 2008 w zalakowanym wgłębieniu w drewnianej szkatułce - Ja Walenty Baronowski, z Bożej i Stolicy Apostolskiej łaski Biskup Lorymy, Sufragan Lubelski, w czasie wakatu Administrator Diecezji Lubelskiej i Podlaskiej, Prałat Archidiakon Katedry Lubelskiej, dziekan Infułat Kolegiaty Zamojskiej dokonałem stosownego poświęcenia tego portatylu, w którym umieściłem relikwie Świętych Modesta, Urbana i Wincencji Dziewicy, Męczennicy. Zamość, 8 września Roku Pańskiego 1871.
 *
Kaplica Ordynacka w 1860 ("Dziennik Literacki") - Wszedłem do kaplicy brudnej, ubogiej, z popękanymi ścianami, i widząc że w niej  zupełnie nic do oglądania nie ma, już się oddalałem, kiedy spuściwszy oczy postrzegłem płytę kamienną (...). W tym roku dopiero mieszczanie zrobili składkę i dali wiązanie i dach na tę kaplicę, bo deszcz już do kaplicy padał. Także sufit trochę naprawili i pomalowali. Napisano Konstantego w Londynie aby do tej reparacji się przyczynił. Chcąc się chętnie do tak chwalebnej pracy przyczynić napisał, aby z ordynacji wydano potrzebny materiał po cenach zwyczajnych! Komitet podziękował za dobre chęci, z których nie skorzysta, bo starozakonny Icek Atlas z Lublina uprzedził Pana Hrabiego, dostarczywszy tegoż materiału pocenie niższej.
J. Jędrzejewicz (1864) - Znajdował się w niej ołtarz snycerskiej roboty cały wyzłocony z obrazem niepośledniego pędzla Przemienienia Pańskiego. Posadzka marmurowa, ściany pokryte były oponami różnokolorowemi, adamaszkowemi, wisiało tam cztery portrety fundatorów w złoconych ramach w niej sklepienie ozdobione różnemi figurami w owalnych osadach złocone i ławka jedna. Przy przerobieniu kościoła przez Inżynierię naszą w miejsce dawnego, postawiono ołtarz nowy... na górze czterech elektorów kościoła wyjętych z dawnej ambony. Opadły zbutwiałe opony, a portrety przeniesiono do kapitularza.
 *
Jan Sas Zubrzycki - Pełno się zachowało szczątków z dawnych sklepień Zygmuntowskich. W Zamościu kaplica Jana Zamoyskiego ma kształt wychodzący z dwudziału na każdym boku i jasno się tłumaczący, jako sklepienie polskie.

Czytany 2525 razy Ostatnio zmieniany środa, 22 czerwiec 2022 19:59

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

21926806

Wyświetleń