Także "Żabi Dołek". Przed powstaniem zalewu miejskiego, w latach 50-tych XX w., na łąkach między nieistniejącym jeszcze Promykiem i Zamczyskiem, ok. 400 m na południe od Elektrowni.  Było to dzikie, popularne wśród ówczesnej młodzieży miejsce wodnej rekreacji. Wg współczesnej lokalizacji znajdował się w sąsiedztwie wspomnianego zalewu - ob. południowo-zachodnia część ogrodów działkowych "Promyk". Projektowano tam basen, boisko, kort (J. Giebułtowicz 1949), a pozostały wówczas tylko ślady rozpoczętych prac (resztki drewnianego pomostu).

 


 * "Żabi stawek" wg wspomnień Zamościan z młodszych lat - był miejscem, gdzie wiosną wybierano się po bazie w rowach, kaczeńce, latem po tatarak, jesienią by obserwować sejmiki bocianie przed odlotem. Nie było jeszcze działek, a tylko tylko pozostałości zarośniętego przedwojennego basenu. (B. Osborne-Kulesza)