Przez kilkanaście lat był buchalterem powiatowej izby skarbowej. W 1881 wystąpił o zgodę na otwarcie w swoim mieszkaniu przy  ul. Grodzkiej kantoru prenumeraty książek, nut i czasopism (odmówiono, urząd argumentując, że nie da się pogodzić z obowiązkami służbowymi, a naczelnik, że dwie księgarnie wystarczą). W 1884 nadesłał do "Tygodnika Powszechnego" (nr 41) fotogram i szczegółową informację o powstaniu "Namysłowiaków". Był korespondentem "Gazety Lubelskiej". Zaliczony jest do współpracowników Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego, dostarczył B. Chlebowskiemu danych dot. Zamościa (1895). Póżniej starszy buchalter kasy gubernialnej w Lublinie, odznaczony orderem św. Anny  kl. III. Tam zmarł.