Ur. w Kraśniku, ukończył zamojskie II LO (1999) i UMCS - geografia, specj. kartografia (2004), doktorat obronił w 2020 na  Akademii Rolniczej w Krakowie (Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej centrum Zamościa na podstawie opracowań kartograficznych). Od 2005 pracuje w Archiwum Państwowym, w 2016 został dyrektorem tej instytucji. Redaktor naczelny "Archiwariusza Zamojskiego". Prowadzi badania nad historycznym układem przestrzennym Zamościa, m.in. w archiwach wiedeńskich (2014, 2017), autor publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych, wystawy Plany i mapy w zasobie Archiwum Państwowego w Zamościu (druk 2011), współautor książek Leksykon ulic i placów Zamościa (2015), Kartograficzne zamostiana (2018), Zamość: Ulice i Place (2021). Odkrył kilka ważnych dla dziejów Zamościa historycznych obiektów przestrzennych (m.in. nieistniejące cmentarze, prochownia, Góra Wisielców), pasjonat dziejów kolei w Zamościu.
Od 2022 także adiunkt w Instytucie Społeczno-Ekonomicznym Akademii Zamojskiej (zajęcia i wykłady), współorganizator konferencji naukowych, m.in. wspólnie przez zamojskie Archiwum i Akademię.