W V 1939 ogłoszono werbunek ochotników do patriotycznych misji samobójczych, przyjmowanych przez wojsko przede wszystkim jednak do formacji lądowych. Z ponad 4 tysięcy osób, przeszkolono 330 osób. Z Zamościa na ochotników zgłosili się Stanisław Kobyłko (ul. Zwonowska [?] 6), Zygmunt Kurowski (ul. Ciepła 4), Władysław Łupina (ul. Szczebrzeska 60), Józef Mazur (ul. Wiejska 5a), Stefan Syssak (ul. Szczebrzeska 10/8), Józef Zagajewski (ul. Reja 36) i Marian Zagajewski (ul. Gminna 59a). Na listę żywych torped zapisała się we Lwowie jako uczennica Irena Adaszyńska, po wojnie zamieszkała w Zamościu (Stawikowska).