Szlachcic, po upadku powstania listopadowego przez kilka lat pracował w rosyjskim szpitalu wojskowym w Zamościu, później w Tomaszowie, w 1861-62 czł. Rady Powiatu Zamojskiego. Za popieranie powstania kozacy spalili go żywcem w w podpalonym domu.